Структура, фазовий склад і магнетні властивості високодисперсних порошків високоентропійних стопів системи AlCoCrCuFeNi з різним вмістом Al та Cr, одержаних ультразвуковим обробленням у кульовому млині

А. О. Перекос, Б. М. Мордюк, В. З. Войнаш, В. В. Бондар, Є. О. Свистунов, Д. Л. Ващук, С. Ю. Макаренко, Т. Г. Кабанцев

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 26.07.2021; остаточний варіант - 16.12.2021. Завантажити: PDF

Ультразвуковим обробленням у кульовому млині (УЗКМ) крупнозернистих порошкових сумішей (КЗПС) алюмінію, заліза, кобальту, міді, нікелю та хрому вперше одержано високодисперсні порошки високоентропійних стопів системи AlCoCrCuFeNi та досліджено вплив вмісту алюмінію і хрому на їхній фазовий склад та магнетні властивості. Методами рентґеноструктурного аналізу, мессбауерівської спектроскопії та магнетометрії показано, що всі високодисперсні порошки (ВДП), одержані УЗКМ, знаходяться у високоентропійному стані та містять два твердих розчини — з ОЦК- і ГЦК-ґратницями. Водночас кількість ОЦК-фази та величина питомої намагнеченості насичення залежать від вмісту Al і Cr у вихідних КЗПС. Показано також, що феромагнетизм одержаних ВДП обумовлений головним чином присутністю у порошках ОЦК-фази.

Ключові слова: високоентропійні стопи, ультразвукова обробка, високодисперсні порошки, рентґеноструктурний аналіз, месcбауерівська спектроскопія, магнетні вимірювання.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i03/0311.html

PACS: 43.35.+d, 61.05.cp, 65.40.gd, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.40.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. W. Yeh, S. K. Chen, J. Y. Gan, T. S. Chin, T. T. Shun, C. H. Tsau, and S. Y. Chang, Adv. Eng. Mater., 6: 299 (2004). Crossref
 2. C. J. Tong, S. K. Chen, J. W. Yeh, T. T. Shun, C. H. Tsau, S. J. Lin, and S. Y. Chang, Metall. Mater. Trans., 36A: 881 (2005). Crossref
 3. А. И. Манохин, Б. С. Митин, В. А. Васильев, А. В. Ревякин, Аморфные сплавы (Москва: Металлургия: 1984).
 4. A. И. Юркова, В. В. Чернявский, А. И. Кравченко, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 4: 477 (2014). Crossref
 5. J.Foct, A.Kozlov, A.Perekos, and R. S. de Figueiredo, Металлофиз. новейшие технол., 23, спец. вып.: 211 (2001).
 6. A. Kozlov, A. Perekos, V. Zalutskii, and A. Ustinov, Металлофиз. новейшие технол. 23, спец. вып.: 220 (2001).
 7. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Ultrasonics, 42: 43 (2004). Crossref
 8. О. В. Козлов, Б. М. Мордюк, Г. І. Прокопенко, Патент України № 59770В, Бюл. № 9, 2003.
 9. V. M. Nadutov, B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, and I. S. Gavrilenko, Ultrasonics, 42: 47 (2004). Crossref
 10. V. M. Nadutov, S. Yu. Makarenko, and Ye. O. Svystunov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 7: 987 (2015). Crossref
 11. В. И. Иверонова, Г. П. Ревкевич, Теория рассеяния рентгеновских лучей (Москва: МГУ: 1972).
 12. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электроно-оптический анализ (Москва: МИСиС: 1994).
 13. А. И. Гусев, Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии (Москва: Физматлит: 2005).
 14. Р. Бозорт, Ферромагнетизм (Москва: Иностр. лит.: 1956).
 15. О. М. Барабаш, Ю. Н. Коваль, Кристаллическая структура металлов и сплавов (Киев: Наук. думка: 1986).
 16. Г. И. Прокопенко, А. Е. Перекос, Б. Н. Мордюк и др., Металлофиз. новейшие технол., 25, № 2: 171 (2003).
 17. Г. И. Прокопенко, А. Е. Перекос, Б. Н. Мордюк и др., Металлофиз. новейшие технол. 27, № 12: 18 (2005).
 18. А. Е. Перекос, Б. Н. Мордюк, Т. В. Ружицкая и др., Металлофиз. новейшие технол., 29, № 8: 1049 (2007).
 19. К. В. Чуистов, А. П. Шпак, А. Е. Перекос, А. Д. Рудь, В. Н. Уваров, Успехи физики металлов, 4, № 4: 235 (2003). Crossref
 20. N. H. Tariq, M. Naeem, B. A. Hasan, J. A. Akhter, and M. Siddique, J. Alloys Compd., 556: 79 (2013). Crossref
 21. А. Б. Груб’як, В. О. Коцюбинський, Л. В. Мохнацька, В. В. Мокляк, П. І. Колковський, Г. І. Мудрик, Хімія, фізика та техн. поверхні, 7: 300 (2016). Crossref
 22. E. Murad and Clay, Minerals, 14: 273 (1979). Crossref
 23. D. G. Chambaere and E. De Grave, J. Magn. Magn. Mater., 44: 349 (1984). Crossref
 24. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 25. Е. С. Боровик, В. В. Еременко, А. С. Мильнер, Лекции по магнетизму (Москва: Физматлит: 2005).
 26. С. Тикадзуми, Физика ферромагнетизма (Москва: Мир: 1987).
 27. М. И. Захарова, Атомно-кристаллическая структура и свойства металлов и сплавов (Москва: МГУ: 1972).
 28. М. В. Абрамов, С. П. Туранська, П. П. Горбик, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 4: 423 (2018). Crossref
 29. С. А. Непийко, Физические свойства малых металлических частиц (Киев: Наук. думка: 1985).
 30. Ч. Киттель, Физика ферромагнитных областей (Москва: Иностр. лит.: 1951).
 31. Т. Пейн, Магнитные свойства металлов и сплавов (Москва: Иностр. лит.: 1961).