Порівняльний аналіз кінетики формування кубічного карбіду NiC$_x$ ($x \approx 0,33$) під час механохемічного ле´ування шихти Ni–ВНТ та Ni–графіт

O. Наконечна$^{1}$, К. Іваненко$^{2}$, A. Курилюк$^{1}$, Н. Білявина$^{1}$

$^{1}$Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, 01033 Київ, Україна
$^{2}$Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Харківське шосе, 48, 02160 Київ, Україна

Отримано: 13.03.2021; остаточний варіант - 10.12.2021. Завантажити: PDF

Для дослідження впливу різної алотропної форми вуглецевої компоненти на кінетику формування фаз під час механічного леґування проведено серію експериментів з розмелювання порошкових сумішей нікель–багатостінні вуглецеві нанотрубки (Ni–ВНТ) та нікель–спектрально чистий графіт (Ni–SGG) у високоенергетичному планетарному млині. Синтезований у результаті такої обробки нанокристалічний карбід NiC$_x$ ($x$ = 0,3–0,4) досліджували методами рентґенівської дифракції (фазовий та структурний аналіз, визначення реальних параметрів структури тощо). Синтезовані карбіди виявилися феромагнетиками, коерцитивна сила яких ($H_c$ = 6–12 кА/м) залежить від кількості міжвузлових атомів Карбону в октаедричних порах кристалічної ґратниці Ni. Показано, що алотропна форма Карбону (SGG або ВНТ), яку застосовують під час механічного леґування, впливає на взаємодію компонентів шихти, а також на кристалічну структуру та властивості кінцевих продуктів синтезу.

Ключові слова: механічне леґування, кристалічна структура, рентґенівська дифракція, вуглецева нанотрубка, коерцитивна сила.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i03/0327.html

PACS: 61.05.C-, 61.66.Dk, 66.48.Dc, 75.50.Vv, 75.60.Ej, 86.20.Ev


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. D. Lisjak and A. Mertelj, Prog. Mater. Sci., 95: 286 (2018). Crossref
 2. R. Saini, S. Saini, and S. Sharma, J. Cutaneous Aesthetic Surgery, 3, Iss. 1: 32 (2010). Crossref
 3. Y. Li and H. Zhang, J. Biomedical Nanotechnology, 15, No. 1: 1 (2019). Crossref
 4. Y. Wu and L. Kong, Environ. Geochem. Health, 42, No. 7: 2277 (2020). Crossref
 5. F. Wang, Y. Feng, S. He, L. Wang, M. Guo, Y. Cao, Y. Wang, and Y. Yu, Mi-crochemical J., 155:104748 (2020). Crossref
 6. S. Salihu, N. Yusof, F. Mohammad, J. Abdullah, and H. A. Al-Lohedan, Journal of Nanomaterials, 2019, Article ID 1784154 (2019). Crossref
 7. L. Hao, X. Meng, C. Wang, Q. Wu, and Z. Wang, J. Chromatography A, 1605: 460364 (2019). Crossref
 8. O. Boshko, O. Nakonechna, N. Belyavina, M. Dashevskyi, and S. Revo, Adv. Powder Technol., 28, No. 3: 964 (2017). Crossref
 9. O. I. Nakonechna, M. M. Dashevskyi, O. I. Boshko, V. V. Zavodyanny, and N. N. Belyavina, Prog. Phys. Metals, 20, No. 1: 5 (2019). Crossref
 10. V. K. Portnoi, A. V. Leonov, S. N. Mudretsova, and S. A. Fedotov, The Physics of Metals and Metallography, 109, No. 2: 153 (2010). Crossref
 11. O. I. Nakonechna, N. N. Belyavina, M. M. Dashevskyi, A. M. Kuryliuk, and V. A. Makara, Dopovidi Natsionalnoy Akademii Nauk Ukrainy, No. 4: 50 (2019) (in Ukrainian). Crossref
 12. M. Dashevskyi, O. Boshko, O. Nakonechna, and N. Belyavina, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 4: 541 (2017). Crossref
 13. L. Yue, R. Sabiryanov, E. M. Kirkpatrick, and D. L. Leslie-Pelecky, Phys. Rev. B, 62, No. 13: 8969 (2000). Crossref
 14. J. F. Loffler and W. Wagner, Phys. Rev. B, 57, No. 5: 2915 (1998). Crossref
 15. Y. B. Li, B. Q. Wei, J. Liang, Q. Yu, and D. H. Wu, Carbon, 37: 493 (1999). Crossref
 16. R. M. Nikonova, N. S. Larionova, V. I. Ladyanov, V. V. Aksenova, A. D. Rud, and I. M. Kirian, J. Alloys Compd., 682: 61 (2016). Crossref
 17. N. Kundan, P. Biswajit, A. K. Keshri, and P. R. Soni, Int. J. Minerals, Metall. Mater., 26, No. 8: 1031 (2019). Crossref
 18. O. I. Nakonechna, K. O. Ivanenko, A. M. Kuryliuk, and N. N. Belyavina, Phys. Chem. Solid State, 22, No. 1: 59 (2021). Crossref