Вплив низькочастотних коливань зварювальної ванни на формування розміру кристаліту та мікроструктуру натопленого металу

В. О. Лебедєв$^{1}$, С. В. Новиков$^{2}$

$^{1}$Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, просп. Героїв України, 9, 54000 Миколаїв, Україна
$^{2}$Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна

Отримано: 26.10.2021; остаточний варіант - 05.11.2021. Завантажити: PDF

З аналізу останніх досліджень, присвячених підвищенню технологічної міцності зварювальних конструкцій за періодичного впливу на розтоп зварювальної ванни, встановлено, що недостатньо знань щодо впливу на формування металу шва в умовах коливань з частотним діапазоном до 5 Гц. Відповідно наведено аналіз впливу гармонічних механічних поперечних коливань зварювальної ванни з частотою 2,5–4,5 Гц та амплітудою 0,003–0,007 м на формування розміру кристалітів та структурних складових металу шва у випадку автоматизованого натоплення у СО$_2$ низьколеґованим дротом на зразки з конструкційної середньовуглецевої сталі. Аналіз розміру кристалітів проведено на основі контурних графіків, побудованих на базі залежності розміру кристалітів від параметрів коливань та параметра технологічного режиму: $\nu$ — частоти; $A$ — амплітуди; $V$ — швидкості натоплення та $I$ — сили струму зварювальної дуги. Ця залежність є моделлю, яка отримана методом найменших квадратів регресійного аналізу за планом експериментів, що створено на базі методу «латинських квадратів». Дослідження впливу амплітудно-частотних характеристик коливань на формування структурних компонентів мікроструктури металу шва здійснювали методами оптичної мікроскопії. Досліджено вплив амплітудно-частотних характеристик на формування структурних компонентів мікроструктури металу шва, які сприяли підвищенню твердості металу шва, а також вплив величини розміру кристалітів на твердість металу шва. Важливість даної роботи полягає у формуванні тенденцій одержання максимально ефективної мікроструктури зварного металу з мінімальними матеріально-енергетичними витратами на базі простої за конструкцією установки для натоплення.

Ключові слова: дугове натоплення, коливання зварювальної ванни, розмір кристаліту.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i03/0419.html

PACS: 02.50.-r, 07.05.Fb, 07.60.Pb, 61.82.Bg, 81.40.Gh, 81.70.Bt


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. R. T. Gavabari, A. Ebrahimi, S. M. Abbasi, and A. Yazdipour, Journal of Welding Science and Technology of Iran, 5 (1): 133 (2019) (in Persian).
  2. C.-C. Hsieh, P.-S. Wang, J.-S. Wang, and W. Wu, Sci. World J., ID 895790 (2014). Crossref
  3. P. K. Singh, D. Patel, and S. B. Prasad, Indian Journal of Science and Technology, 9 (35): 1 (2016). Crossref
  4. A. A. Selvi, Effect of Linear Direction Oscillation Grain Refinement (Thesis Master of Science) (Ohio: Ohio State University, Mechanical Engineering: 2014).
  5. M. M. Protodyakonov and R. I. Teder, Metodika Ratsional’nogo Planirovaniya Eksperimentov [Methodology for Rational Planning of Experiments] (Moscow: Nauka: 1970) (in Russian).
  6. V. A. Lebedev, A. V. Yarovitsyn, and S. V. Novykov, Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical Sciences, 1 (32): 113 (2016) (in Russian).
  7. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. ‘Micromaterials Engineering’ (Dec. 25–31, 1999) (Kyiv: RVV IMF: 2000), vol. 2, p. 113 (in Russian).
  8. E. A. Vukolov, Osnovy Statisticheskogo Analiza. Praktikum po Statisticheskim Metodam i Issledovaniyu Operatsiy s Ispol’zovaniyem Paketov STATISTICA i EXCEL [Fundamentals of Statistical Analysis. Workshop on Statistical Methods and Operations Research Using the STATISTICA and EXEL] (Moscow: Forum: 2008) (in Russian).