Вплив вмісту міді на фазовий склад і магнетні властивості високодисперсних порошків високоентропійних стопів AlCoCrCuxFeNi ($x$ = 0, 1, 2), одержаних методою ультразвукового оброблення у кульовому млині

А. О. Перекос, Б. М. Мордюк, В. З. Войнаш, Н. В. Данько, Т. Г. Кабанцев

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 01.07.2022. Завантажити: PDF

Ультразвуковим обробленням в кульовому млині (УЗКМ) крупнозернистих порошкових сумішей алюмінію, заліза, кобальту, міді, ніклю та хрому одержано високодисперсні порошки (ВДП) багатокомпонентних стопів системи AlCoCrCuFeNi та досліджено вплив міді на їх фазовий склад та магнетні властивості. Методами рентґеноструктурної аналізи та магнетометрії показано, що всі ВДП, одержані УЗКМ, знаходяться в високоентропійному стані та містять в собі два твердих розчини — ОЦК і ГЦК. При цьому кількість ОЦК-фази і величина питомої намагнетованости насичення в ВДП зменшуються зі збільшенням вмісту міді в вихідних КЗПС. Показано також, що феромагнетизм одержаних ВДП обумовлений головним чином присутністю в порошках ОЦК-фази. Коерцитивна сила і залишкова індукція оброблених ультразвуком порошків значно вища, ніж у вихідних порошках, що обумовлено високою дисперсністю і мікронапруженнями в оброблених порошках. Розходження між розрахованими і експериментальними значеннями коерцитивної сили оброблених порошків обумовлені їх суперпарамагнетизмом.

Ключові слова: високоентропійні стопи, високодисперсні порошки, ультразвукове оброблення, рентґеноструктурна аналіза, магнетні вимірювання, суперпарамагнетизм.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i09/1213.html

PACS: 43.35.+d, 61.05.cp, 61.43.Gt, 64.70.kd, 75.50.Cc, 81.07.Wx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. W. Yeh, S. K. Chen, J. Y. Gan, T. S. Chin, T. T. Shun, C. H. Tsau, and S. Y. Chang, Adv. Eng. Mater., 6: 299 (2004). Crossref
 2. C. J. Tong, S. K. Chen, J. W. Yeh, T. T. Shun, C. H. Tsau, S. J. Lin, and S. Y. Chang, Metall. Mater. Trans., 36A: 881 (2005). Crossref
 3. В. М. Надутов, С. Ю. Макаренко, В. П. Волосевич, В. П. Залуцкий, Металлофиз.новейшие технол., 36, № 10: 1327 (2014). Crossref
 4. А. И. Манохин, Б. С. Митин, В. А. Васильев, А. В. Ревякин, Аморфные сплавы (Москва: Металлургия: 1984).
 5. А. В. Добромыслов, Р. В. Чурбаев, В. А. Елькин, ФММ, 87, вып. 1659 (1999).
 6. J. Foct, A. Kozlov, A. Perekos, and R. S. de Figueiredo, Металлофиз. новейшие технол., 23, спец. вып.: 211 (2001).
 7. A. Kozlov, A. Perekos, V. Zalutskii, and A. Ustinov, Металлофиз. новейшие технол., 23, спец. вып.: 220 (2001).
 8. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Ultrasonics, 42: 43 (2004). Crossref
 9. V. M. Nadutov, B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, and I. S. Gavrilenko, Ultrasonics, 42: 47 (2004). Crossref
 10. А. О. Перекос, Б. М. Мордюк, В. З. Войнаш, В. В. Бондар, Є. О. Свистунов, Д. Л. Ващук, С. Ю. Макаренко, Т. Г. Кабанцев, Металлофиз. новейшие технол., 44, 3: 311 (2022). Crossref
 11. В. И. Иверонова, Г. П. Ревкевич, Теория рассеяния рентгеновских лучей (Москва: МГУ: 1972).
 12. G. K. Williamson and W. H. Hall, Acta Metallurgica, 1, No. 1: 22 (1953). Crossref
 13. А. И. Гусев, Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии (Москва: Физматлит: 2005).
 14. О. М. Барабаш, Ю. Н. Коваль, Кристаллическая структура металлов и сплавов (Киев: Наук. думка: 1986).
 15. Р. Бозорт, Ферромагнетизм (Москва: Иностр. лит.: 1956).
 16. Г. И. Прокопенко, К. В. Чуистов, А. В. Козлов, А. Е. Перекос, Б. Н. Мордюк, Т. В. Ефимова, В. П. Залуцкий, Н. А. Пискун, Т. В. Ружицкая, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 2: 171 (2003).
 17. А. О. Перекос, Б. М. Мордюк, В. З. Войнаш, Т. В. Єфімова, В. П. Залуцький, Т. Г. Кабанцев, Н. О. Піскун, В. В. Бондар, Металлофиз. новейшие технол., 42, № 12: 1641 (2020). Crossref
 18. А. О. Перекос, Б. М. Мордюк, В. З. Войнаш, В. В. Бондар, М. О. Голяткіна, В. М. Колесник, Т. Г. Кабанцев, Н. О. Піскун, Металлофиз. новейшие технол., 43, № 4: 489 (2021). Crossref
 19. К. В. Чуистов, А. П. Шпак, А. Е. Перекос, А. Д. Рудь, В. Н. Уваров, Успехи физики металлов, 4, № 4: 235 (2003). Crossref
 20. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 21. Е. С. Боровик, В. В. Еременко, А. С. Мильнер, Лекции по магнетизму (Москва: Физматлит: 2005).
 22. С. Тикадзуми, Физика ферромагнетизма (Москва: Мир: 1987).
 23. М. И. Захарова, Атомно-кристаллическая структура и свойства металлов и сплавов (Москва: МГУ: 1972).
 24. М. В. Абрамов, С. П. Туранська, П. П. Горбик, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 4: 423 (2018). Crossref
 25. С. А. Непийко, Физические свойства малых металлических частиц (Киев: Наук. думка: 1985).
 26. Ч. Киттель, Физика ферромагнитных областей (Москва: Иностр. лит.: 1951).
 27. Т. Пейн, Магнитные свойства металлов и сплавов (Москва: Иностр. лит.: 1961).