Особливості формування сульфідних плівок на поверхні криці 17Г1СУ у сірководневмісних середовищах

М. С. Хома, Н. Б. Рацька, Х. Б. Василів, Б. М. Дацко

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79060 Львів, Україна

Отримано: 28.07.2022; остаточний варіант - 16.08.2022. Завантажити: PDF

Проаналізовано особливості формування сульфідних плівок на поверхні криці 17Г1СУ після експозиції 150, 480 та 720 годин у хлоридноацетатному розчині за різної концентрації сірководню. Досліджено вплив вмісту сірководню (100, 500 і 1500 мг/дм$^{3}$) у корозивному середовищі на характер корозії і наводнювання криці. Методою вакуумної екстракції водню виявили, що об’єм дифузійно активного водню значно більший, ніж залишкового і становить 70–80%. Встановлено, що зі збільшенням експозиції криці від 150 до 720 годин загальна кількість абсорбованого водню зростає за концентрації сірководню у корозивному середовищі 100 мг/дм$^{3}$ у 2,8 рази, за 500 і 1500 мг/дм$^{3}$ — у $\cong$ 1,6 рази. Розвиток корозії залежить від вмісту сірководню, тривалости витримки криці та визначається природою сульфідних плівок, що формуються на поверхні. Встановлено, що за концентрації сірководню 500 мг/дм$^{3}$ після експозиції 480 годин на поверхні утворюються воднем ініційовані тріщини, а їх кількість істотно зростає зі збільшенням вмісту H$_{2}$S і часу витримки криці у корозивному середовищі.

Ключові слова: сульфідні плівки, сірководень, трубна криця, наводнювання, сірководнева корозія.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i11/1407.html

PACS: 06.30.Ft, 67.30.hr, 81.40.Np, 82.30.Rs, 68.35.B, 68.43-h


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. D. Rickard and G. W. Luther, Chem. Rev., 107: 514 (2007). Crossref
  2. H. Ma, X. Cheng, G. Li, S. Chen, Z. Quan, S. Zhao, and L. Niu, Corros. Sci., 42, Iss. 10: 1669 (2000). Crossref
  3. M. S. Khoma, K. B. Vasyliv, and M. R. Ivashkiv, Mater. Sci., 57: 308 (2021). Crossref
  4. M. S. Khoma, V. R. Ivashkiv, N. B. Ratska, and B. M. Datsko, Mater. Sci., 56: 544 (2021). Crossref
  5. M. S. Khoma, V. A. Vinar, O. V. Chornyi, Yu. Ya. Maksishko, V. R. Ivashkiv, and N. B. Rats’ka, Mater. Sci., 55: 617 (2020). Crossref
  6. F. Huang, P. Cheng, X. Y. Zhao, J. Liu, Q. Hu, and Frank Cheng, Int. J. Hydrogen Energy, 42, Iss. 7: 4561 (2017). Crossref
  7. M. S. Khoma, S. A. Holovei, V. R. Ivashkiv, and K. B. Vasyliv, Mater. Sci., 53: 761 (2018). Crossref