Утворення перехідного дифузійного шару «покриття—підложжя» при електрокристалізації

Е. Ф. Штапенко, В. О. Заблудовський, В. В. Дудкіна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010 Дніпропетровський, Україна

Отримано: 05.03.2013; остаточний варіант - 20.08.2013. Завантажити: PDF

Розглянуто утворення перехідного дифузійного шару «покриття—підложжя» при електрокристалізації. Результати мікрорентґеноспектрального аналізу показали, що товщина дифузійного шару при електроосадженні ніклю на мідному підложжі склала 1,5—3 мкм при зміні катодного потенціялу від 0,1 до 0,3 В, а при електроосадженні цинку на мідному підложжі – 0,5—2 мкм при зміні потенціялу від 0,2 до 0,4 В. В межах моделю незбіжних сфер у теорії пружности розраховано енергії, необхідні для вбудовування адсорбованих атомів ніклю та цинку в кристалічну ґратницю мідного підложжя. Показано, що для систем, які утворюють тверді розчини Ni—Cu и Zn—Cu, енергії, що необхідні для вбудовування атомів ніклю чи цинку в кристалічну ґратницю мідного підложжя, є достатніми, але недостатніми для вбудовування атомів у кристалічну ґратницю вольфрамового підложжя, що підтверджується результатами мікрорентґеноспектрального аналізу.

Ключові слова: перехідний дифузійний шар, катодний потенціал, електрокристалізація, твердий розчин, мікрорентгеноспектральний аналіз.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i01/0039.html

PACS: 61.72.S-, 68.35.Fx, 68.55.Ln, 81.15.-z, 81.65.-b, 81.70.Jb, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Н. А. Костин, В. С. Кублановский, В. А. Заблудовский, Импульсный электролиз (Киев: Наукова думка: 1989).
 2. В. В. Поветкин, И. М. Ковенский, Структура электролитических покрытий (Москва: Металлургия: 1989).
 3. Г. Шульце, Металлофизика (Москва: Мир: 1971) (пер. с немецкого).
 4. A. J. Bard and L. R. Faulkner, Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications (New York: John Wiley and Sons: 2001).
 5. J. O’M. Bockris and A. K. N. Reddy, Modern Electrochemistry (New York: Kluwer Academic: 2002), vol. 1, 2.
 6. Б. С. Бокштейн, Диффузия в металлах (Москва: Металлургия: 1978).
 7. Б. А. Спиридонов, Ю. Н. Шалимов, Способ получения прочносцепленных покрытий на основе никеля на металлических деталях, Патент 2130091 России (C25D3/56) (Опубл. 10.05.1999, Бюл. № 11).
 8. И. М. Ковенский, С. В. Скифский, В. В. Поветкин, Способ получения прочносцепленных гальванических покрытий на металлах и сплавах (Патент 2051205 России (C25D5/34) (Опубл. 27.12.1995, Бюл. № 8).
 9. I. M. Kovenskii and V. V. Povetkin, J. Hyperfine Interactions, No. 52: 367 (1990). Crossref
 10. В. М. Федосюк, О. И. Касютич, Металлофиз. новейшие технол., 19, № 10: 42 (1997).
 11. Ю. П. Тарасенко, С. В. Поздняков, В. Г. Лютцау, Физика и химия обработки материалов, 4, № 2: 97 (1991).
 12. А. Е. Вол, Строение и свойства двойных металлических систем (Москва: МИСиС: 1959).
 13. Е. П. Штапенко, Фізика і хімія твердого тіла, 8, № 2: 422 (2007).
 14. N. F. Mott and F. R. N. Nabarro, Proc. Phys. Soc., 52: 86 (1940). Crossref