Кластерна модель рідкого або аморфного металу. Квантово-статистична теорія. Аморфний метал

О. І. Міцек, В. М. Пушкар

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 12.11.2013. Завантажити: PDF

Квантово-статистична теорія аморфного металу (АМ) будується на прикладі Fe—B. Вважаємо, що кластери близького порядку $K_{j}$ високоспінових (ВС) йонів Fe розділено порожнинами $h_{ij}$ низькоспінових (НС) йонів Fe, ковалентно зв’язаних з катіонами B$^{+}$. Амплітуди хвильових функцій НС йонів Fe ($\xi_{1}$) і йонних станів B$^{+}$ ($\xi_{+}$) розраховано в представленні багатоелектронних операторних спінорів (БЕОС) $D_{r}^{1}$ і $P_{R}$. Варіаційний принцип пов’язує величини $\xi_{1}(T)$ і $\xi_{+}(T)$, які зменшуються при зростанні температури $T < T_{min}$. Руйнування АМ-фази (кристалізація при $T \rightarrow T_{min} - 0$) зумовлено ентропією B$^{0}$-атомів і пов’язаною з нею підвищеною тепломісткістю $C_{V}(T)$. Стійкість АМ підтримується ентропією флуктуацій хімічних зв’язків (ФХЗ) катіонів і зонних електронів. Частина електроопору (ЕО) створюється механізмами захоплення носіїв току ковалентними станами і ФХЗ. Вона зменшується при зростанні $T$. Розсіяння на «домішкових» фононах дає зростаючу лінійно з ростом $T$ частину ЕО. Комбінація цих ефектів дає можливість одержати матеріали зі сталим (при зміні $T$) ЕО для $T < T_{min}$.

Ключові слова: кластери високоспінових йонів Fe, порожнини низькоспінових (НС) йонів Fe та домішкових B$^{+}$-йонів, «домішкові» флуктуації хімічних зв’язків (ФХС) і фонони, теплоємність, електроопір.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i01/0103.html

PACS: 63.50.Lm, 71.10.-w, 71.23.An, 72.10.Di, 72.15.Cz, 75.30.Mb, 75.50.Kj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. С. Покатилов, Физика твердого тела, 54, № 3: 1880 (2012).
 2. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Металлофиз. новейшие технол. (в печати). Crossref
 3. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 4. А. И. Мицек, Успехи физики металлов, 13, № 4: 345 (2013). Crossref
 5. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 5: 591 (2011); ibidem, 34, № 1: 1 (2012); ibidem, 34, № 3: 309 (2012); ibidem, 34, № 6: 721 (2012).
 6. Y. Saito, M. Dufay, and O. Pierre-Lanis, Phys. Rev. Lett., 108, No. 24: 245504 (2012). Crossref
 7. B. D. Goddard, A. Nold, N. Sawa et al., Phys. Rev. Lett., 109, No. 12: 120603 (2012). Crossref
 8. G. Le, Y. Y. Wang, P. K. Liaw et al., Phys. Rev. Lett., 109, No. 12: 125501 (2012). Crossref
 9. P. F. Guan, T. Fujita, A. Hirota et al., Phys. Rev. Lett., 109, No. 17: 175501 (2012). Crossref
 10. М. И. Захаренко, Т. В. Калныш, М. П. Семенько, Физика металлов и металловедение, 113, № 8: 804 (2012).
 11. В. В. Сеньковский, Физика твердого тела, 54, № 6: 1441 (2012).
 12. А. П. Шпак, А. Г. Ильинский, О. Н. Слуховский и др., Металлофиз. новейшие технол., 34, № 6: 751 (2012).
 13. А. Е. Теплых, Ю. Г. Чукалкин, С. Г. Богданов и др., Физика металлов и металловедение, 113, № 6: 597 (2012).
 14. Д. А. Шишкин, Физика металлов и металловедение, 113, № 5: 485 (2012).
 15. B. N. Filippov, Functional Mater., 19, No. 1: 27 (2012).
 16. O. Wang, Phys. Rev. Lett., 106, No. 21: 215505 (2011). Crossref
 17. Г. Е. Абросимова, Успехи физических наук, 181, № 12: 1265 (2011). Crossref
 18. А. В. Носенко, М. Г. Бабич, М. П. Семенько, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 9: 1183 (2010).
 19. В. С. Покатилов, Н. Б. Дьяконова, Е. Г. Дмитриева и др., Наноматериалы и наноструктуры, 4, № 1: 29 (2013).