Особливості структурного стану поверхневих шарів стопу АД-31 після ультразвукового ударного оброблення

А. Л. Березіна$^{1}$, Т. О. Монастирська$^{1}$, Г. І. Прокопенко$^{1}$, О. А. Молебний$^{1}$, С. С. Поліщук$^{1}$, А. В. Котко$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 21.11.2013. Завантажити: PDF

Дослідження впливу ультразвукового ударного оброблення на структурний стан поверхні стопу АД-31 показало, що вихідний структурний стан стопу істотно впливає на механізм релаксації внутрішніх напружень, що створюються ударно-циклічним навантаженням. У попередньо гомогенізованому стопі спостерігається формування орієнтаційного хаосу: на поверхні зразка утворюється велика кількість нанорозмірних областей переорієнтації матриці (завширшки у 20—50 нм і завдовжки до 80 нм) з довільним орієнтуванням. Після старіння стопу з утворенням метастабільної $\beta^{\textasciiacute}$-фази релаксація відбувається за рахунок утворення смуг некристалографічного орієнтування з високою густиною дислокацій, з межами, утвореними обірваними дислокаціями. Показано, що за використаних режимів ультразвукового ударного оброблення в стопі АД-31 не спостерігається подрібнення зерен структури. Зміцнення на рівні 24% досягається за рахунок внутрішніх напружень у матриці.

Ключові слова: стоп АД-31, ультразвукове ударне оброблення, орієнтаційний хаос, смуги переорієнтації, унімодальна аксіальна текстура, повнопрофільний рентгенографічний аналіз.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i03/0329.html

PACS: 61.72.Ff, 62.50.Ef, 68.35.bd, 68.37.Lp, 81.40.Cd, 81.40.Lm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. R. Z. Valiev and T. G. Langdon, Prog. Mater. Sci., 51: 881 (2006). Crossref
 2. М. А. Васильев, Г. И. Прокопенко, В. С. Филатова, Успехи физики металлов, 5, № 2: 345 (2004).
 3. А. А. Мазилкин, Б. Б. Страумал, С. Г. Протасова и др., Физика твердого тела, 49: 824 (2007).
 4. Н. И. Носкова, Н. Ф. Вильданова, Р. В. Чурбаев, Физика металлов и металловедение, 99: 46 (2005).
 5. P. Szczygiel, H. J. Roven, and O. Reiso, Mater. Sci. Eng. A, 410–411: 261 (2005). Crossref
 6. J. Gubicza, I. Schiller, N. Q. Chinh et al., Mater. Sci. Eng. A, 460–461: 77 (2007). Crossref
 7. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, J. Sound Vib., 308: 855 (2007). Crossref
 8. А. Д. Коротаев, А. Н. Тюменцев, В. Ф. Суховаров, Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов (Новосибирск: Наука, Сибирское отделение: 1989).
 9. Структурные уровни пластической деформации и разрушения (Ред. В. Е. Панин) (Новосибирск: Наука, Сибирское отделение: 1990).
 10. В. В. Рыбин, Большие пластические деформации и разрушение металлов (Москва: Металлургия: 1986).
 11. J. I. Langford, J. Appl. Crystallogr., 11: 10 (1978). Crossref
 12. J. I. Langford, NIST Proceeding of Accuracy in Powder Diffraction (May 26–29, 1992, Gaithersburg, USA), p. 110.