Вплив добавки ванадію на водневу ємність і кінетику сорбції-десорбції евтектичного стопу системи Ti—Zr—Mn

В. А. Дехтяренко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 29.11.2013. Завантажити: PDF

Досліджено вплив часткової заміни титану ванадієм на структуру і фазовий склад стопу Ti$_{45,5}$Zr$_{30}$Mn$_{22,5}$V$_{2}$ в литому стані, а також на кінетичні параметри процесів гідрування і дегідрування. Встановлено, що введення ванадію не впливає на процес сорбції водню при першому гідруванні, проте температура початку виділення знижується на 25°C. Активований стоп, що пройшов цикл сорбція—десорбція, здатен поглинати водень вже за кімнатної температури і тиску в 0,23 МПа. Показано, що за два цикли сорбція—десорбція + сорбція можна подрібнити стоп у порошок з середнім розміром частинок $\cong$ 80 мкм.

Ключові слова: евтектика, гідрування, дегідрування, воднева ємність, розмір частинок.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i03/0375.html

PACS: 61.66.Dk, 66.30.je, 68.43.Mn, 81.20.Ev, 88.30.rd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. V. Ivanchenko, T. Pryadko, V. Dekhtyarenko, and T. Kosorukova, Chem. Metals and Alloys, 1, No. 2: 133 (2008).
  2. E. A. Anikina and V. N. Verbetsky, Int. J. Hydrogen Energy, 36: 1344 (2011). Crossref
  3. В. Н. Вербецкий, Синтез и свойства многокомпонентных гидридов металлов (Автореферат дисс. ... д-ра хим. наук) (Москва: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова: 1998).
  4. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, Заводская лаборатория, 7: 41 (1990).
  5. С. В. Максимова, В. Ф. Хорунов, В. Г. Иванченко, Т. В. Прядко, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 4: 497 (2012).