Загальна кінетика коміркового розпаду твердих розчинів системи мідь—титан

Т. С. Гаценко, О. А. Шматко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 27.03.2014. Завантажити: PDF

Досліджено кінетичні та термодинамічні параметри коміркового розпаду пересичених твердих розчинів у стопах Cu—Ti. Узагальнено дані кінетичних параметрів цього процесу: швидкості росту комірок та міжпластинкової віддалі для стопів Cu з 3,68, 4,0, 4,46, 4,98, 5,69 та 6,0 ат.% Ti. Визначено рухливість межі зерна та величини енергії активації міґрації фронту коміркової реакції. Розраховано термодинамічні параметри розпаду пересичених твердих розчинів Ti в Cu (зміни вільної енергії та ентропії міґрації межі зерна).

Ключові слова: комірковий розпад, рухливість межі зерна, енергія активації, ентропія та вільна енергія міґрації межі зерна.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i04/0431.html

PACS: 64.70.kd, 64.75.Nx, 66.30.Fq, 68.35.Fx, 81.05.Bx, 81.40.Cd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. К. В. Чуистов, Республиканский межведомственный сборник «Металлофизика» (Киев: Наукова думка: 1970), вып. 32, с. 38.
  2. S. Nagarjuna, K. Balasubramanian, and D. S. Sarma, Mater. Trans. JIM, 36, No. 8: 1058 (1995). Crossref
  3. Л. Н. Лариков, О. А. Шматко, Ячеистый распад пересыщенных твёрдых растворов (Киев: Наукова думка: 1976).
  4. S. Nagarjuna and A. Duta, Mater. Sci. Technol., 17: 285 (2001). Crossref
  5. Т. С. Гаценко, Ю. О. Бондаренко, О. А. Шматко, Металлофиз. новейшие технол., 30, спецвып.: 337 (2008).
  6. H. I. Aaronson and Y. C. Liu, Scr. Met., 2, No. 1: 1 (1968). Crossref
  7. W. Gust, B. Predel, and S. N. Mehra, Mater. Sci. Eng., 21, No. 1: 131 (1975). Crossref
  8. J. W. Cahn, Acta Metall., 7, No. 1: 18 (1959). Crossref