Визначення умов осадження перехідних металів з їх карбонілів методом моделювання LCVD-процесу

К. В. Кірпенко$^{1}$, А. В. Недоля$^{1}$, І. М. Тітов$^{2}$

$^{1}$Запорізький національний університет, вул. Жуковського 66, 69600 Запоріжжя, Україна
$^{2}$Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України, вул. Чубанова, 1, 69600 Запоріжжя, Україна

Отримано: 22.11.2013; остаточний варіант - 24.04.2014. Завантажити: PDF

В рамках математичної моделі, що враховує конвекційний теплообмін з поверхнею утвореного осаду в умовах лазерного CVD-процесу, розраховано розподіли температурного поля та визначено умови формування осаду на діелектричному підложжі під час піролітичного розкладу тетракарбонілу нікелю та карбонілів інших перехідних металів. Методою скінченних елементів розраховано профілі осадів металів, що добре узгоджуються з експериментальними даними. Визначено параметри лазерного випромінення, за яких має місце піроліз карбонілів та осадження металів на підложжя, а також розмірні параметри осадів перехідних металів.

Ключові слова: металевий осад, карбоніли металів, діелектричне підложжя, LCVD-процес, нелінійне рівняння теплопровідності.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i06/0735.html

PACS: 02.60.Lj, 68.55.jd, 81.15.Aa, 81.15.Fg, 81.15.Gh, 81.16.Mk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. H. Choi, Y. Yang, and X. Li, Int. J. Manuf. Technol., 26: 335 (2005). Crossref
  2. C. T.-C. Nguyen, IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., 54, No. 2: 251 (2007). Crossref
  3. D. Bäuerle, J. Appl. Phys. A, 101: 447 (2010). Crossref
  4. В. Г. Сыркин, Карбонильные металлы (Москва: Металлургия: 1978).
  5. W. Kräuter, D. Bäuerle, and F. Fimberger, J. Appl. Phys. A, 31: 13 (1983). Crossref
  6. J. Han and K. F. Jensen, Korean J. Chem. Eng., 14, No. 2: 129 (1997). Crossref
  7. Е. В. Величко, А. В. Недоля, И. Н. Титов, Физическая инженерия поверхности, 6, № 3–4: 189 (2008).
  8. N. Arnold, E. Thor, N. Kirichenko, and D. Bäuerle, J. Appl. Phys. A, 62, 503 (1996). Crossref
  9. F. Pertzoldt, K. Piglmayer, W. Kräuter, and D. Bäuerle, J. Appl. Phys. A, 35: 155 (1984). Crossref