Дослідження мікроструктури матеріалу Cu—Al—Ni з пам’яттю форми, спеченого плазмово-іскровим методом

Г. Є. Монастирський$^{1,2}$, А. В. Котко$^{3}$, А. В. Гільчук$^{1}$, П. Ошан$^{4}$, В. І. Коломицев$^{2}$, Ю. М. Коваль$^{2}$

$^{1}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{3}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{4}$Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est (ICMPE—CNRS), 2—8 Henri Dunant Rue, 94320 Thiais, France

Отримано: 28.11.2013; остаточний варіант - 07.07.2014. Завантажити: PDF

Досліджено мікроструктуру компактів Cu—13,0Al—3,9Ni—0,4Ti—0,2Cr ваг.% спечених плазмово-іскровим методом із електроерозійних порошків, виготовлених із мастер-стопу в рідкому арґоні. Перед спіканням порошок відпалювався в атмосфері водню. Спечені зразки мають композитну структуру, що утворена із мікронних і субмікронних сферичних металевих частинок, вбудованих у зв’язувальну матрицю. Остання є результатом відновлення під час відпалу та/або спікання оксиду міді відповідно до схеми CuO → Cu$_{4}$O$_{3}$ → Cu$_{2}$O → Cu$_{8}$O та гідроксидів алюмінію згідно зі схемою гідроксид алюмінію → перехідний окис алюмінію → $\alpha$-Al$_{2}$O$_{3}$. Встановлено, що основною фазою в металевих частинках є самоузгоджений багатоваріянтний 18R-мартенсит, домінантні дефекти якого є реґулярними дефектами пакування в базовій площині та/або (001)$_{18R}$-мікродвійники. Весь об’єм сферичних наночастинок займає одноваріянтний 18R-мартенсит; при цьому дефекти пакування в базовій площині та/або (001)$_{18R}$-мікродвійники мають різні товщини.

Ключові слова: 18R мартенсит, дефекти пакування в базовій площині, мікродвіники, стопи Cu–Al–Ni, плазмово-іскровий метод, метод електро-іскрової ерозії.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i08/1091.html

PACS: 81.05.Bx, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.30.Kf, 81.30.Mh


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. Miyazaki, K. Otsuka, H. Sakamoto, and K. Shimizu, Trans. Jpn. Inst. Met., 4: 244 (1981). Crossref
 2. S. Miyazaki and K. Otsuka, Shape Memory. Alloys, Precision Machinery and Robotics (Ed. H. Funakubo) (New York: Gordon and Breach: 1987), vol. 1, p. 116.
 3. S. Miyazaki and K. Otsuka, ISIJ Int., 29: 353 (1989). Crossref
 4. R. A. Portier, P. Ochin, A. Pasko, G. E. Monastyrsky, A. V. Gilchuk, V. I. Kolomytsev, and Yu. N. Koval, J. Alloys Compd., 577, Suppl. 1: S472 (2013). Crossref
 5. J. Carrey, H. B. Radousky, and A. E. Berkowitz, J. Appl. Phys., 95: 823 (2004). Crossref
 6. G. E. Monastyrsky, P. Ochin, A. V. Gilchuk, V. I. Kolomytsev, and Yu. N. Koval, J. Nano- Electron. Phys., 4: 01007-1 (2012).
 7. M. O’Keeffe and J. O. Bovin, American Mineralogist, 63: 180 (1978).
 8. R. Guan, H. Hashimoto, and K. H. Kuo, Acta Cryst., B40: 560 (1984). Crossref
 9. P. S. Santos, H. S. Santos, and S. P. Toledo, Materials Research, 3: 104 (2000). Crossref
 10. L. Smrcok, V. Langer, and J. Krestan, Acta Crystallogr., C62: i83 (2006). Crossref
 11. W. Guse and H. Saalfeld, Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, 5: 217 (1990).
 12. Yo. K. Shi, J. Ceram. Soc. Jpn., 84: 610 (1976).
 13. C. O. Areán and J. S. D. Viñuela, J. Solid State Chem., 60, Iss. 1: 1 (1985). Crossref
 14. M. Hoch and H. L. Johnston, J. Am. Chem. Soc., 76, No. 10: 2560 (1954). Crossref
 15. Industrial Alumina Chemicals. ACS Monograph 184 (Ed. C. Misra) (Washington, DC: American Chemical Society: 1986), p. 76.
 16. F. Lovey, G. Van Tendeloo, G. Van Landuyt, and S. Amelinckx, Scr. Met., 19, No. 10: 1223 (1985). Crossref
 17. T. Waitz, V. Kazykhanov, and H. P. Karnthaler, Acta Mater., 52: 137 (2004). Crossref
 18. T. Waitz and H. P. Karnthaler, Acta Mater., 52: 5461 (2004). Crossref