Розмірна залежність механічних напружень у металічних конденсатах на кремнії

Б. П. Коман$^{1}$, В. М. Юзевич$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Драгоманова, 50, 79005 Львів, Україна
$^{2}$Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна

Отримано: 26.07.2013; остаточний варіант - 29.01.2014. Завантажити: PDF

В роботі експериментально досліджено зовнішній і внутрішній розмірні ефекти, що реалізуються у внутрішніх (власних) і термічних напруженнях мідних конденсатів на підложжях монокристалічного кремнію. Вивчено поведінку максимальних внутрішніх напружень зі зміною товщини плівки та швидкости осадження. Формування внутрішніх напружень пояснюється з позиції міжфазної взаємодії в системі конденсат—підложжя та в структурі конденсату. Показано, що процес конденсації металу на підложжя супроводжується орієнтаційною зміною енергетичних параметрів міжфазної взаємодії: міжфазної енергії, міжфазного натягу, енергії адгезійних зв’язків і роботи адгезії на стадіях наноконденсату (поверхня кремнію—металічний наноконденсат) і суцільної плівки (попередній шар—наступний шар). Досліджено вплив розмірної залежности механічних параметрів плівки на термічну компоненту механічних напружень.

Ключові слова: механічні напруження, міжфазна взаємодія, наноконденсат.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i08/1113.html

PACS: 68.35.bd, 68.35.Gy, 68.35.Md, 68.35.Np, 68.55.J-, 81.07.Bc, 81.15.Gh


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Ю. Ф. Комник, Физика металлических пленок. Размерные и структурные эффекты (Москва: Атомиздат: 1979).
 2. О. А. Білоус, Л. В. Дехтярук, А. М. Чорноус, Металлофиз. новейшие технол., 23, № 1: 43 (2001).
 3. Л. В. Дегтярук, Є. О. Забіла, С. І. Проценко, А. М. Чорноус, Металлофиз. новейшие технол., 26, № 10: 1333 (2004).
 4. З. В. Стасюк, Р. І. Бігун, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 6: 781 (2007).
 5. Е. Н. Блинова, A. M. Глезер, В. А. Жорин, Н. Б. Дьяконова, Известия РАН. Сер. физическая, 65, № 10: 1444 (2001).
 6. М. Я. Фукс, Известия АН СССР. Сер. физическая, 31, № 3: 422 (1967).
 7. Технология тонких пленок: Справочник. В 2-х т. (Ред. Л. Майссел, Р. Глэнг) (Москва: Советское радио: 1977).
 8. И. И. Солонович, Физ. мет. металловед., 40, вып. 3: 633 (1975).
 9. Л. С. Палатник, А. И. Ильинский, Успехи физических наук, 95: 613 (1968). Crossref
 10. В. М. Юзевич, Б. П. Коман, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 6: 747 (2003).
 11. Б. П. Коман, В. Н. Юзевич, Физика твёрдого тела, 54, вып. 7: 1335 (2012).
 12. Л. С. Палатник, М. Я. Фукс, В. М. Косевич, Механизм образования и субструктура конденсированных пленок (Москва: Наука: 1972).
 13. М. Я. Фукс, А. А. Козьма, В. А. Дуткин, А. В. Аринкин, Физ. мет. металловед., 38, вып. 4: 773 (1974).
 14. В. А. Малыгин, Успехи физических наук, 169, № 9: 979 (1999). Crossref
 15. M. Laugier, J. Mater. Sci., 15: 1147 (1980). Crossref
 16. В. В. Скороход, І. В. Уварова, А. В. Рагуля, Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах (Київ: Академперіодика: 2001).
 17. М. Н. Магомедов, Физика твёрдого тела, 46, вып. 5: 924 (2004).
 18. М. Н. Магомедов, Альтернативная энергетика и экология, 86, No. 6: 82 (2010).
 19. В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк, Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів (Львів: Сполом: 2005).
 20. N. Eustathopoulus and J.-C. Joud, Curr. Top. Mater. Sci., 4: 281 (1980).
 21. Таблицы физических величин: Справочник (Москва: Атомиздат: 1972).
 22. В. И. Сытин, В. Н. Воеводин, С. В. Шевченко, Н. Д. Рыбальченко, Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 6: 32 (2003).
 23. А. С. Романов, В. В. Щеглова, Обзоры по электронной технике. Сер. Полупроводниковые приборы, 6 (798): 3 (1981).
 24. Е. Ф. Венгер, В. Е. Примаченко, С. И. Кириллова, В. А. Чернобай, Оптоэлектроника и полупроводниковая техника, 38: 134 (2003).
 25. Ю. А. Концевой, Ю. М. Литвинов, Э. А. Фаттахов, Пластичность и прочность полупроводниковых материалов и структур (Москва: Радио и связь: 1982).
 26. В. П. Алехин, Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов (Москва: Наука: 1983).
 27. И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин, Микроэлектроника, 38, № 2: 83 (2009).