Структура та властивості композиту A356—AlCuFe, отриманого з використанням електромагнітного перемішування

С. С. Поліщук$^{1}$, А. Л. Березіна$^{1}$, А. А. Давиденко$^{2}$, В. З. Спусканюк$^{2}$, В. Н. Фікссен$^{3}$, А. В. Ященко$^{3}$, В. В. Бурховецький$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вул. Р. Люксембург, 72, 83114 Донецьк, Україна
$^{3}$Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 34/1, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 14.01.2014. Завантажити: PDF

В роботі досліджено можливість створення композиту на основі силуміну А356 ($\cong$ 7% ваг. Si, 0,4% ваг. Mg та ін.) шляхом лиття з додаванням у розтоп порошку квазикристалічної фази Al$_{65}$Cu$_{20}$Fe$_{15}$ (45% ваг. Al, 38% ваг. Cu, 17% ваг. Fe) та подальшого оброблення розтопу в магнетогідродинамічній (МГД) установці. Показано, що при додаванні близько 8% ваг. порошку Al$_{65}$Cu$_{20}$Fe$_{15}$ та виборі оптимальних параметрів оброблення розтопу в МГД-установці може бути одержано композитний матеріял з твердістю, на 70% вищою, ніж у вихідного стопу А356. Проаналізовано вплив термічного оброблення та інтенсивної пластичної деформації на структуру та властивості одержаного стопу. Досліджено механічні властивості композиту A356—Al$_{65}$Cu$_{20}$Fe$_{15}$ при підвищених температурах.

Ключові слова: силумін, композит, інтенсивна пластична деформація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i09/1189.html

PACS: 61.66.Dk, 61.72.Ff, 62.20.fq, 64.70.kd, 81.20.Hy, 81.40.Cd, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. M. Tash, F. H. Samuel, F. Mucciardi, and H. W. Doty, Mater. Sci. Eng. A, 443: 185 (2007). Crossref
 2. Q. F. Li, N. L. Loh, and N. P. Hung, J. Mater. Proc. Technol., 48: 373 (1995). Crossref
 3. A. Mazahery and M. O. Shabani, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 22: 275 (2012). Crossref
 4. A. Inoue and H. M. Kimura, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 553: 495 (1999). Crossref
 5. F. Tang, I. E. Anderson, and S. B. Biner, Mater. Sci. Eng. A, 363: 20 (2003). Crossref
 6. M. Galano, F. Audebert, A. Garcia Escorial, I. C. Stone, and B. Cantor, Acta Mater., 57: 5120 (2009). Crossref
 7. W. A. Cassada, G. J. Shiflet, and S. J. Poon, J. of Microscopy, 146: 323 (1987). Crossref
 8. Su-Ling Cheng, Gen-Cang Yang, Man Zhu, Jin-Cheng Wang, and Yao-He Zhou, Nonferrous Met. Soc. China, 20: 572 (2010).
 9. Sung-Dae Kim, Dong-Su Ko, Woo Kil Jang, Kwang Seon Shin, and Young-Woon Kim, Mater. Sci. Eng. A, 528: 4845 (2011). Crossref
 10. А. Л. Березина, Т. А. Монастырская, А. А. Давиденко, В. И. Дубоделов, В. З. Спусканюк, В. Н. Фиксен, Металлофиз. новейшие технол., 31, № 10: 1417 (2009).
 11. В. А. Белошенко, В. Н. Варюхин, В. З. Спусканюк, Теория и практика гидроэкструзии (Киев: Наукова думка: 2007).
 12. Н. Т. Гудцов, И. Г. Лозинский, Журнал технической физики, 22, № 8: 1249 (1952).
 13. S. Murali, T. N. Guru Row, D. H. Sastry, K. S. Raman, and K. S. S. Murthy, Scr. Metall. Mater., 31: 267 (1994). Crossref
 14. V. S. Zolotorevsky, N. A. Belov, and M. V. Glazoff, Casting Aluminum Alloys (Amsterdam: Elsevier LTD: 2007).
 15. Л. І. Адєєва, А. Л. Борисова, Фізика і хімія твердого тіла, 3, № 3: 454 (2002).