Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні

В. Т. Швець

Одеська національна академія харчових технологій, вул. Дворянська, 1/3, 65082 Одеса, Україна

Отримано: 14.03.2014. Завантажити: PDF

Вперше детально досліджено тричастинкову взаємодію протонів у металічному водні. За неї відповідає член третього порядку теорії збурень за потенціялом електрон-протонної взаємодії для енергії електронів провідности в полі протонів. Показано, що тричастинкова взаємодія протонів для більшости конфіґурацій протонів є малою порівняно з ефективною парною взаємодією, але для деяких конфіґурацій вона значно перевищує останню. Показано, що тричастинкова взаємодія прагне стиснути водень до більших густин, ніж це спроможна зробити парна ефективна двочастинкова взаємодія. Найбільша глибина потенціяльної ями для тричастинкової взаємодії протонів відповідає розташуванню протонів на одній прямій, що можна інтерпретувати як тенденцію до створення кубічної ґратниці для водню в металічному стані. Кристалічний стан металічного водню має бути стійким при температурах, що значно перевищують кімнатну. Тричастинкова взаємодія сприяє переходу водню в атомарний стан як проміжний при переході водню з молекулярної фази в металічну.

Ключові слова: металічний водень, тричастинкова взаємодія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i10/1287.html

PACS: 61.20.Gy, 67.63.Gh, 71.10.Ca, 71.15.Dx, 71.15.Nc, 71.22.+i, 71.30.+h


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Е. Фортов, УФН, 179, № 6: 653 (2009). Crossref
 2. В. Е. Фортов, УФН, 177, № 4: 347 (2007). Crossref
 3. Е. Г. Максимов, Ю. Т. Шилов, УФН, 169, № 11: 1223 (1999). Crossref
 4. W. J. Nellis, Rep. Prog. Phys., 69: 479 (2006). Crossref
 5. S. T. Weir, A. C. Mitchell, and W. J. Nellis, Phys. Rev. Lett., 76, Iss. 11: 1860 (1996). Crossref
 6. В. Е. Фортов, В. Я. Терновой, С. В. Квитов, В. Б. Минцев, Д. Н. Николаев, А. А. Пяллинг, А. С. Филимонов, Письма в ЖЭТФ, 69, № 12: 874 (1999). Crossref
 7. V. Ya. Ternovoi, A. S. Filimonov, V. E. Fortov, S. V. Kvitov, D. N. Nikolaev, A. A. Pyalling, Physica B, 265, Issues 1–4: 6 (1999). Crossref
 8. M. Bastea, A. C. Mitchell, and W. J. Nellis, Phys. Rev. Lett., 86: 3108 (2001). Crossref
 9. R. Chau, A. C. Mitchell, R. W. Minich, and W. J. Nellis, Phys. Rev. Lett., 90: 245501 (2003). Crossref
 10. М. А. Мочалов, Р. И. Илькаев, В. Е. Фортов, А. Л. Михайлов, Ю. М. Макаров, В. А. Аринин, А. О. Бликов, А. Ю. Баурин, В. А. Комраков, В. А. Огородников, А. В. Рыжков, Е. А. Пронин, А. А. Юхимчук, ЖЭТФ, 142, № 4 (10): 696 (2012). Crossref
 11. В. Т. Швець, С. В. Дацько, Є. К. Малиновський, Український фізичний журнал, 58, № 1: 72 (2007).
 12. В. Т. Швец, Физ. мет. металловед., 103, № 4: 346 (2007). Crossref
 13. В. Т. Швец, ЖЭТФ, 131, № 4: 743 (2007). Crossref
 14. В. Т. Швец, А. С. Власенко, А. Д. Буханенко, Письма в ЖЭТФ, 86, № 8: 625 (2007). Crossref
 15. В. Т. Швец, Теплофизика высоких температур, 46, вып. 2: 219 (2008). Crossref
 16. V. T. Shvets, Acta Phys. Pol. A, 114, No. 4: 851 (2008). Crossref
 17. M. Hasegawa, J. Phys. F: Metal Physics, 6, No. 5: 649 (1976). Crossref
 18. S. D. Kaim, N. P. Kovalenko, and E. V. Vasiliu, J. Phys. Studies, 1, No. 4: 589 (1997).
 19. В. Т. Швець, С. В. Козицький, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 9: 1199 (2011).
 20. В. Т. Швец, Письма в ЖЭТФ, 95, № 1: 33 (2012). Crossref
 21. Е. Г. Бровман, Ю. М. Каган, А. Холас, ЖЭТФ, 61, № 6 (12): 2429 (1971).
 22. Е. Г. Бровман, Ю. М. Каган, УФН, 112, № 3: 369 (1974). Crossref
 23. В. Т. Швець, Фізика невпорядкованих металів (Одеса: Маяк: 2007).
 24. В. Т. Швець, С. В. Козицький, Металізація водню і гелію (Одеса: ОНМА: 2013).
 25. B. B. Кечин, Письма в ЖЭТФ, 79, № 1: 46 (2004). Crossref