Низькотемпературна взаємна дифузія та утворення упорядкованих фаз в нанокристалічних тонких плівках Au/Cu в різних атмосферах

А. А. Тінькова$^{1}$, С. І. Сидоренко$^{1}$, І. Є. Котенко$^{1}$, В. Л. Свєчніков$^{2}$, С. М. Волошко$^{1}$

$^{1}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 17.07.2014. Завантажити: PDF

Досліджено процеси взаємної дифузії в тонких полікристалічних плівках Au (30 нм)/Cu (40 нм) під час відпалу за температур у 100—200°C впродовж 15 і 30 хв. у вакуумі при різних тисках залишкової атмосфери у 10$^{-2}$ і 10$^{-6}$ Па та в середовищі водню при значенні тиску у 5$\cdot$10$^{2}$ Па. Застосовано методу мас-спектрометрії вторинних нейтральних частинок, доповнену трансмісійною електронною мікроскопією, Рентґеновою дифракцією й атомно-силовою мікроскопією. Перемішування двох шарів спостерігалося при температурах, за яких повністю виключається дифузія за об’ємним механізмом. Одержані для шару Au профілі Cu та їх еволюція з часом були типовими профілями $C$-кінетичного режиму зерномежової дифузії. Внаслідок значно вищої зерномежової дифузійної рухливости в збагаченому шарі Au насичення меж зерен золота досягається за дуже короткий час. Високий рівень концентрації Cu в шарі Au можна пояснити, припускаючи наявність рухливих меж, які залишають поза собою області з високою концентрацією Cu, близькою до стехіометричного складу. Фазоутворення відбувається всередині та навколо меж зерен шляхом переміщення компонента, що дифундує, вздовж рухомих меж зерен.

Ключові слова: зерномежова дифузія, упорядкована фаза, AuCu, тонка плівка, мас-спектрометрія вторинних нейтральних частинок.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i12/1609.html

PACS: 61.05.cp, 66.30.Pa, 68.35.Fx, 68.37.Lp, 68.37.Ps, 81.10.Jt, 82.80.Ms


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. U. Bardi, Rep. Prog. Phys., 57: 939 (1994). Crossref
 2. J. H. Sinfelt, Bimetallic Catalysts: Discoveries, Concepts and Applications (New York: Wiley: 1983).
 3. M. Ohring, The Materials Science of Thin Films (New York: Academic Press: 1992).
 4. F. Cacho, G. Cailletaud, C. Rivero, P. Gergaud, O. Thomas, and H. Jaouen, Mater. Sci. Eng. B, 135: 95 (2006). Crossref
 5. K. N. Tu, Phys. Rev. B, 49: 2030 (1994). Crossref
 6. G. T. Galyon and L. Palmer, IEEE Trans. Electron. Packag. Manuf., 28: 17 (2005). Crossref
 7. L. G. Harrison, Trans. Faraday Soc., 57: 1191 (1961). Crossref
 8. W. E. Martinez, G. Gregori, and T. Mates, Thin Solid Films, 518: 2585 (2010). Crossref
 9. G. Schmitz, D. Baither, M. Kasparzak, T. H. Kim, and B. Krause, Scr. Mater., 63: 484 (2010). Crossref
 10. V. M. Koshevich, A. N. Gladkikh, M. V. Karpovskyi, and V. N. Klimenko, Interface Sci., 2: 261 (1994). Crossref
 11. U. Gösele and K. N. Tu, J. Appl. Phys., 53: 3252 (1982). Crossref
 12. F. M. d’Heurle, J. Mater. Res., 3: 167 (1988). Crossref
 13. T. Laurila and J. Molarius, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci., 28: 185 (2003). Crossref
 14. G. Molnár, G. Erdélyi, G. A. Langer, D. L. Beke, A. Csik, M. Kis-Varga, and A. Dudás, Vacuum, 98: 70 (2013). Crossref
 15. F. Hartung, J. C. Ewert, J. Dzick, and G. Schmitz, Scr. Mater., 39, No. 1: 79 (1998). Crossref
 16. G. Feinstein and J. B. Bindell, Thin Solid Films, 62: 37 (1979). Crossref
 17. H. Oechsner, Appl. Surf. Sci., 70: 250 (1993). Crossref
 18. L. Péter, G. L. Katona, Z. Berényi, K. Vad, G. A. Langer, E. Tyth-Kádar, J. Pádár, L. Pogány, and I. Bakonyi, Electrochim. Acta, 53: 837 (2007).
 19. A. N. Aleshin, V. K. Egorov, B. S. Bokstein, and P. V. Kurkin, Thin Sol. Films, 51: 223 (1993).
 20. L. A. Girifalco, Atomic Migration in Crystals (Tokyo, Japan: Kyōritsu Shuppan: 1980).
 21. K. Maier, phys. status solidi (a), 44: 567 (1977). Crossref
 22. A. Makovec, G. Erdélyi, and D. L. Beke, Thin Sol. Films, 520: 2362 (2012). Crossref
 23. B. D. Cullity, Elements of X-Ray Diffraction (Reading, MA: Addison-Wesley: 1979).
 24. S. Inomata and M. O .M. Kajihara, J. Mater. Sci., 46: 2410 (2011). Crossref
 25. O. Penrose, Acta Mater., 52: 3901 (2004). Crossref
 26. C. Y. Ma, E. Rabkin, W. Gust, and S. E. Hsu, Acta Metall. Mater., 43: 3113 (1995). Crossref
 27. F. Hartung and G. Schmitz, Phys. Rev. B, 64: 245418 (2001). Crossref
 28. J. Chakraborty, U. Welzer, and E. J. Mittemeijer, J. Appl. Phys., 103: 113512 (2008). Crossref
 29. J. Chakraborty, U. Welzer, and E. J. Mittemeijer, Thin Solid Films, 518: 2010 (2010). Crossref
 30. Ya. Ye. Geguzin, Yu. S. Kaganovskiy, and L. N. Paritskaya, Phys. Met. Metall., 54: 120 (1982).
 31. Yu. Kaganovskii and L. N. Paritskaya, Encyclopaedia of Nanoscience and Nanotechnology (Ed. H. S. Nalwa) (American Scientific Publishers: 2004), p. 1.