Вплив неоднорідного магнетного поля на фізичні властивості металовміщувальних полімерних композитів

В. Н. Білик$^{1}$, Г. В. Кірік$^{2}$, О. Г. Медведовська$^{1}$, А. Д. Стаднік$^{1}$, Г. К. Чепурних$^{3}$, С. В. Соколов$^{4}$

$^{1}$Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, 40002 Суми, Україна
$^{2}$ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування», Курський просп., 6, 40002 Суми, Україна
$^{3}$Інститут прикладної фізики НАН України, вул. Петропавлівська, 58, 40000 Суми, Київ
$^{4}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40000 Суми, Україна

Отримано: 10.06.2013; остаточний варіант - 28.11.2014. Завантажити: PDF

Вивчено ефективну теплопровідність і коефіцієнт лінійного теплового розширення кристалів, створених з порошкоподібних полімерів, залежно від вмісту в них дрібнодисперсного заліза. Встановлено значне поліпшення зазначених теплових характеристик у тій серії зразків, які виготовляли шляхом змішування полімерної матриці та заліза з наступним нагріванням і витримкою при температурі, на 20 К вищій за температуру топлення полімеру, а потім реалізації кристалічної структури (шляхом зниження температури) в обертовому неоднорідному магнетному полі. У цьому випадку виявлено аномальну зміну коефіцієнтів лінійного теплового розширення композитів залежно від маси заліза, що в них додається, при вмісті останнього в кількості, меншій за 5% від початкової маси чистого полімеру.

Ключові слова: теплопровідність, лінійне розширення, композити, магнетне поле.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i12/1641.html

PACS: 44.10.+i, 65.40.De, 65.60.+a, 66.70.Hk, 77.84.Lf, 81.05.Qk, 83.60.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Н. А. Иногамов, Ю. В. Петров, ЖЭТФ, 137, вып. 3: 505 (2010).
 2. А. В. Инюшкин, А. Н. Талденков, ЖЭТФ, 138, вып. 5: 862 (2010).
 3. S. I. Denisov, T. V. Lyutyy, and P. Hünggi, Phys. Rev. Lett., 97: 227202 (2006). Crossref
 4. S. I. Denisov, K. Sakmann, P. Talkner, and P. Hünggi, Phys. Rev. B, 75: 184432 (2007). Crossref
 5. Л. П. Булат, И. А. Драбкин, В. В. Каратаев, В. Б. Освенский, Д. А. Пшенай-Северин, Физика твёрдого тела, 52, № 9: 1712 (2010).
 6. М. Н. Левин, Б. А. Зон, ЖЭТФ, 111, вып. 4: 1373 (1997).
 7. Ю. А. Осипьян, Ю. И. Головин, Д. В. Лопатин, Р. Б. Моргунов, Р. К. Николаев, С. З. Шмурак, Письма в ЖЭТФ, 69, вып. 2: 110 (1999).
 8. N. N. Peschanskaya, I. U. Hristova, and P. N. Yakushev, Polymer, 42, 9: 1711 (2002).
 9. Ю. И. Головин, Р. Б. Моргунов, Физика твёрдого тела, 43, № 5: 827 (2001).
 10. Н. Н. Песчанская, А. С. Смолянский, А. В. Рылов, Физика твёрдого тела, 44, № 9: 1711 (2002).
 11. Н. Н. Песчанская, П. Н. Якушев, Физика твёрдого тела, 45, № 6: 1130 (2003).
 12. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред (Москва: Наука: 1982).
 13. И. Е. Тамм, Основы теории электричества: Учеб. пособие для вузов (Москва: ФИЗМАТЛИТ: 2003).
 14. Дж. Займан, Электроны и фононы (Москва: Изд-во иностр. лит.: 1962).
 15. А. Миснар, Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций (Москва: Мир: 1968).
 16. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Статистическая физика. Ч. 1 (Москва: Наука: 1976).