Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентґенового випромінення

Л. П. Стебленко, А. М. Курилюк, С. М. Науменко, Ю. Л. Кобзар, О. М. Кріт, Д. В. Калініченко, П. О. Теселько, П. П. Когутюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01601 Київ, Україна

Отримано: 27.03.2014. Завантажити: PDF

В роботі досліджуються зміни мікромеханічних характеристик кристалів кремнію, стимульовані окремою та комбінованою дією низькоенергетичного малодозового Рентґенового випромінення ($D = 10^{2}$ Ґр) та слабкого ($В = 0,17$ Тл) постійного магнетного поля. Показано, що застосування комбінованого впливу малих доз Рентґенового опромінення та слабкого магнетного поля призводить до взаємного знищення радіяційномеханічного та магнетомеханічного ефектів, які спостерігаються при окремій дії зазначених чинників. Це пов’язується з особливостями характеру дислокаційно-домішкової взаємодії при застосуванні окремих та подвійних оброблянь.

Ключові слова: кремній, структурні дефекти, мікротвердість, Рентґенове випромінення, магнетне поле.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i12/1695.html

PACS: 61.72.Hh, 61.72.Yx, 61.80.Cb, 62.20.Qp, 71.55.Cn, 81.40.Rs, 81.40.Wx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. V. I. Alshits, E. V. Darinskaya, and O. L. Kazakova, Pis’ma v ZhETF, 62, Nos. 3–4: 352 (1995) (in Russian).
 2. M. V. Galustashvili, M. G. Abramishvili, D. G. Driaev, and V. G. Kvachadze, Fiz. Tverd. Tela, 53, No.7: 1340 (2011) (in Russian).
 3. V. A. Makara, L. P. Steblenko, O. M. Kryt, D. V. Kalinichenko, A. M. Kurylyuk, and S. M. Naumenko, Dopovidi NANU, No. 4: 71 (2012) (in Ukrainian).
 4. V. P. Lebedev and V. S. Krylovskiy, Fiz. Tverd. Tela, 27, No. 5: 1285 (1985) (in Russian).
 5. V. A. Makara, L. P. Steblenko, M. O. Vasylyev, O. V. Koplak, A. M. Kuryliuk, S. M. Naumenko, Yu. L. Kobzar, and G. V. Vesna, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 30, No. 10: 1339 (2008) (in Russian).
 6. Yu. I. Golovin, Fiz. Tverd. Tela, 46, No. 5: 769 (2004) (in Russian).
 7. R. B. Morgunov, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 174, No. 2: 131 (2004) (in Russian). Crossref
 8. V. A. Makara, M. A. Vasilev, L. P. Steblenko, O. V. Koplak, A. N. Kurylyuk, Yu. L. Kobzar, and S. N. Naumenko, Fiz. Tekh. Poluprovodn., 42, No. 9: 1061 (2008) (in Russian).
 9. V. A. Makara, L. P. Steblenko, M. Ya. Horyd’ko, V. M. Kravchenko, and A. M. Kolomiyets’, Visnyk Kyiv. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauk, No. 4: 316 (1999) (in Ukrainian).
 10. V. N. Buzyikin, O. I. Datsko, and S. N. Postnikov, Ehlektronnaya Obrabotka Materialov, No. 2: 16 (1993) (in Russian).
 11. M. N. Levin and B. A. Zon, ZhETF, 111, No. 4: 1373 (1997) (in Russian).
 12. V. S. Vavilov, Defekty v Kremnii i na Yego Poverkhnosti (Moscow: Nauka: 1990) (in Russian).