Зміна фазово-структурного стану сплаву на основі SmCo$_{5}$ в ході солід-ГДДР при низькому тиску водню

І. І. Булик$^{1}$, В. В. Бурховецький$^{2}$, А. М. Тростянчин$^{1}$

$^{1}$Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна
$^{2}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вул. Р. Люксембург, 72, 83114 Донецьк, Україна

Отримано: 14.10.2013. Завантажити: PDF

Методами диференційної термічної й рентґенофазової аналіз та електронної сканівної мікроскопії досліджено зміну фазово-структурного стану стопу на основі SmCo$_{5}$ у ході гідрування, диспропорционування, десорбування, рекомбінування (ГДДР) за тисків водню у 0,5 МПа та 1,0 МПа в діяпазоні температур 20—850°C з витримкою до 5 год. Встановлено, що за умов солід-ГДДР фазовий склад залежить від температури рекомбінування. Виявлено, що реакція диспропорціонування розпочинається на межах зерен SmCo$_{5}$. Вперше показано можливість формування високодисперсної структури шляхом ГДДР після часткового диспропорціонування. Встановлено, що за певних умов диспропорціонування залишки основної фази розподіляються у всьому об’ємі стопу.

Ключові слова: феромагнітні стопи, SmCo$_{5}$, магнетна анізотропія, ініційовані воднем фазові перетворення, водневі технології.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i02/0169.html

PACS: 61.05.cp, 61.66.Dk, 61.72.Ff, 64.60.Ej, 75.50.Tt, 81.07.Wx, 81.70.Pg


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. Sugimoto, J. Phys. D: Appl. Phys., 44: 1 (2011). Crossref
 2. E. F. Kneller and R. Hawig, IEEE Trans. Magn., 27: 3588 (1991). Crossref
 3. D. Goll and H. Kronmuller, Naturwissenschaften, 87: 423 (2000). Crossref
 4. N. Poudyal and J. P. Liu, J. Phys. D: Appl. Phys., 46: 043001 (2013). Crossref
 5. N. Cannesan and I. R. Harris, Bonded Magnets. NATO Science Series II. Mathematics, Physics and Chemistry (Ed. G. C. Hadjipanayis) (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers: 2003), vol. 118, p. 13.
 6. I. I. Bulyk, V. V. Panasyuk, and A. M. Trostianchyn, Sposib Formuvannya Anizotropnoyi Struktury Poroshkiv Splaviv Systemy Sm–Co Vodnevo-Vakuumnym Termichnym Obroblyannyam (Method of Anisotropy Structure Formation in Powders of Sm–Co System Alloys by Means of Hydrogen-Vacuum Thermal Treatment), Patent 96810 UA (H 01 F 1/053; H 01 F 1/055; B 82 B 3/00) (Publ. December 12, 2011) (in Ukrainian).
 7. I. I. Bulyk, V. V. Panasyuk, and A. M. Trostianchyn, Sposib Formuvannya Anizotropnoyi Dribnozerennoyi Struktury Poroshkiv Splaviv Systemy Sm–Co Pomelom Ikh u Vodni (Method of Anisotropy Superfine Structure Formation in Powders of Sm–Co System Alloys by Milling under Hydrogen), Patent 96811 UA (H 01 F 1/053; H 01 F 1/055; B 82 B 3/00) (Publ. December 12, 2011) (in Ukrainian).
 8. I. I. Bulyk and V. V. Panasyuk, Physicochem. Mech. Mater., 48, No. 1: 9 (2012).
 9. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/powdcell
 10. www.ill.eu/sites/fullprof
 11. www.sigmaaldrich.com
 12. O. Gutfleisch, N. Martinez, M. Verdier, and I. R. Harris, J. Alloys Compd., 215: 227 (1994). Crossref
 13. O. Gutfleisch, M. Matzinger, J. Fidler, and I. R. Harris, J. Magn. Magn. Mat., 147, No. 3: 320 (1995). Crossref
 14. I. I. Bulyk, V. V. Burkhovetskyi, V. Yu. Tarenkov, and P. Ya. Lyutyy, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 10: 1437 (2013).
 15. V. A. Goltsov, S. B. Rybalka, D. Fruchart, and V. Didus, Abstr. Int. Conf. ‘Progress in Hydrogen Treatment of Materials’ (Donetsk–Coral Gables: Kassiopeya: 2001), p. 368.