Модифікування заевтектичних силумінів обробкою розплаву імпульсним електричним струмом

С. С. Петров$^{1}$, А. Г. Пригунова$^{2}$, С. В. Пригунов$^{1}$, Д. М. Ключник$^{1}$

$^{1}$Національна металургійна академія України, просп. Гагаріна, 4, 49600 Дніпропетровська, Україна
$^{2}$Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 34/1, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 06.10.2014; остаточний варіант - 15.02.2015. Завантажити: PDF

Розроблено спосіб модифікування заевтектичних силумінів оброблянням розтопу однополярним імпульсним електричним струмом з періодичною (циклічною) зміною частоти. Внаслідок такого впливу при твердінні розтопу, що охолоджується зі швидкістю 0,3 К/с, придушується виділення первинних кристалів кремнію. Крихкий алюмінійовий стоп із вмістом кремнію у 15—18% мас. набуває пластичних властивостей на рівні алюмінію марки А0.

Ключові слова: морфологія фаз, наноструктура, заевтектичний силумін, імпульсний електричний струм.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i03/0367.html

PACS: 61.25.Mv, 61.66.Dk, 68.70.+w, 81.10.Fq, 81.30.Fb, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, И. Е. Казимирова, И. Л. Бельков, С. С. Петров, ДАН СССР, 289, № 3: 668 (1986).
 2. Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, В. П. Гальчак, С. С. Петров, И. Л. Бельков, ДАН УССР, № 6: 74 (1987).
 3. Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, В. П. Гальчак, С. С. Петров, И. Л. Бельков, Расплавы, 1, вып. 4: 111 (1987).
 4. Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, В. М. Замятин, И. Л. Бельков, Я. А. Насыйров, С. С. Петров, Изв. вузов. Цветная металлургия, 1, № 4: 82 (1987).
 5. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Науковий та iнформац. журнал МТОМ, № 4: 43 (2006).
 6. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Д. М. Ключник, Науковий та iнформац. журнал МТОМ, № 1: 53 (2007).
 7. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Труды XIII Российской конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» (15 сентября 2011 г., Екатеринбург), т. 4, с. 165.
 8. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Д. М. Ключник Металлофиз. новейшие технол., 30, № 8: 1129 (2008).
 9. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 9, вип. 3: 625 (2011).
 10. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Науковий та iнформац. журнал МТОМ, № 4: 26 (2007).
 11. С. С. Петров, С. В. Пригунов, А. Г. Пригунова, Д. М. Ключник, Спосіб виробництва силумінів: Патент на винахід № 101208 (Бюл. № 5, 11.03.2013).
 12. Lijia He, Jianzhong Wang, Jingang Qi, Huiling Du, and Zuofu Zhao, China Foundry, 7, No. 2: 153 (2010).
 13. С. С. Петров, Г. Д. Сухомлин, А. Г. Пригунова, Д. Н. Ключник, Новини науки Придніпров’я, № 4: 19 (2011).
 14. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Науковий та iнформац. журнал МТОМ, № 2: 73 (2008).
 15. В. А. Финкель, Высокотемпературная рентгенография металлов (Москва: Металлургия: 1968).
 16. Е. Ю. Тонков, Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении (Москва: Наука: 1979).
 17. Е. Г. Попов, Н. В. Попова, А. Г. Пригунова, Н. В. Брехаря, Физика и химия обработки материалов, № 1: 51 (1985).
 18. А. Г. Пригунова, Исследование структуры расплава в системе алюминий–кремний (Дис. … канд. техн. наук) (Днепропетровск: Металлургический институт: 1980).
 19. А. Г. Пригунова, В. И. Мазур, Ю. Н. Таран, А. В. Романова, З. В. Персион, Т. М. Христенко, Металлофизика, 5, № 3: 54 (1983).
 20. А. В. Мазур, В. И. Мазур, Науковий та iнформац. журнал МТОМ, № 1–2: 52 (2011).
 21. В. З. Куцова, О. А. Носко, О. С. Силкін, Науковий та iнформац. журнал МТОМ, № 1–2: 49 (2011).