Критерії та механізми виникнення ауксетичності кристалів кубічної сингонії

М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. М. Гунько

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна

Отримано: 17.12.2014; остаточний варіант - 20.01.2015. Завантажити: PDF

Використовуючи модулі пружности C$_{ijkl}$ та піддатливости S$_{ijkl}$, розраховано Пуассонові коефіцієнти $\mu_{ijkl}$, кутові залежності ${\it v}_i$ та $E_i$ для деяких крийсталів кубічної сингонії. Вперше побудовано вказівні поверхні ауксетичйности монокристалів. На основі аналізу анізотропії пружніх властивостей виявлено основні умови і критерії виникнення ауксетичности – аномайльної деформації монокристалів кубічної сингонії.

Ключові слова: модулі пружности, Пуассонові коефіцієнти, аксіяльна ауксетичність, неаксіяльна ауксетичність, вказівні поверхні ауксетичности, ультразвукові хвилі.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i03/0379.html

PACS: 62.20.de, 62.20.dj, 62.20.dq, 62.65.+k, 63.10.+a, 63.20.-e


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. W. Voigt, Lehrbuch der Kristallphysik (Leipzig, Berlin: Teubner: 1910) (in German).
 2. N. Bettenbouche, G. A. Saunders, E. F. Lamson, and W. Hönle, J. Phys. D, 22: 670 (1989). Crossref
 3. Д. А. Конёк, К. В. Войцеховский, Ю. М. Пласкачевский, С. В. Шилько, Механика композиционных материалов и конструкций, 10, № 1: 35 (2004).
 4. Landolt-Börnstein, Group III Condensed Matters, 29a: 11 (1992).
 5. Р. В. Гольдштейн, В. А. Городцов, Д. С. Лисовенко, Письма о материалах, 1: 127 (2011).
 6. Д. С. Лисовенко, В. А. Городцов, Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 4, № 2: 488 (2011).
 7. В. Н. Беломестных, Е. Г. Соболева, Письма о материалах, 1: 84 (2011).
 8. Р. В. Гольдштейн, В. А. Городцов, Д. С. Лисовенко, Письма о материалах, 2: 21 (2012).
 9. В. Н. Беломестных, Е. П. Теслева, Известия Томского политехнического университета, 322, № 2: 143 (2013).
 10. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория упругости (Москва: Наука: 1965).
 11. Ю. И. Сиротин, М. П. Шаскольская, Основы кристаллофизики (Москва: Наука: 1979).
 12. В. Г. Зубов, М. М. Фирсова, Кристаллография, 7, № 9: 469 (1962).
 13. J. Turley and J. Sines, J. Phys. D, 4: 264 (1971). Crossref
 14. R. H. Baughman, J. M. Shacklette, A. A. Zakhidov, and S. Stafstrom, Nature, 392: 362 (1998). Crossref
 15. М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, З. Д. Ковалюк, Пружні властивості та динаміка кристалічної ґратниці деяких напівпровідникових монокристалів (Чернівці: Золоті литаври: 2012).
 16. И. Н. Францевич, Ф. Ф. Воронов, С. А. Бакута, Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов (Киев: Наукова думка: 1982).
 17. У. Харрисон, Электронная структура и свойства твердых тел (Москва: Мир: 1983), т. 1.
 18. М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. І. Мельник, М. М. Гунько, Я. С. Веребчан, Фізика і хімія твердого тіла, 15, № 4: 618 (2014).
 19. И. Г. Кулеев, И. И. Кулеев, Физика твёрдого тела, 49, № 3: 422 (2007).
 20. Г. Лейбфрид, В. Людвиг, Теория ангармонических эффектов в кристаллах (Москва: Иностранная литература: 1963).
 21. В. Н. Беломестных, Е. Г. Соболева, Известия Томского политехнического университета. Механика и математика. Физика, 320, № 2: 137 (2012).
 22. С. П. Никаноров, В. К. Кардашев, Упругость и дислокационная неупругость кристаллов (Москва: Наука: 1985).
 23. В. А. Татаренко, Физика твердого тела: Энциклопедический словарь (Ред. В. Г. Барьяхтар и др.) (Киев: Наукова думка: 1996), т. 1, с. 478; V. A. Tatarenko, Encyclopedic Dictionary of Condensed Matter Physics (Eds. Ch. P. Poole, Jr. et al.) (Amsterdam: Elsevier–Academic Press: 2004), vol. 1, p. 723.
 24. F. Milstein and X. Huang, Phys. Rev. B, 19, No. 4: 2030 (1979). Crossref