Структура та властивості композиційних електролітичних нікелевих покриттів одержаних імпульсним струмом

В. В. Дудкіна, В. О. Заблудовський, Е. Ф. Штапенко

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, вул. Академіка Лазаряна, 2, 49010 Дніпро, Україна

Отримано: 02.02.2015. Завантажити: PDF

Досліджено композиційні електролітичні покриття (КЕП), осаджені імпульсним струмом із сульфатного ніклевого електроліту, що містить частинки ультрадисперсних діямантів (УДД). Розглянуто вплив параметрів імпульсного струму при електролітичному нанесенні ніклевих покриттів на структуру і механічні властивості КЕП, на вміст і розподіл співосаджених частинок нанодіяманту у металевій матриці. Результати досліджень показують, що використання з’єднань частинок УДД з модифікованою поверхнею ніклю підвищує мікротвердість і зносостійкість ніклевих покриттів.

Ключові слова: механічні властивості, частинки ультрадисперсних алмазів, композиційні електролітичні покриття, імпульсний струм.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i05/0713.html

PACS: 62.20.Qp, 68.37.Hk, 68.55.Nq, 81.05.uj, 81.15.Pq, 81.40.Pq, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Г. К. Буркат, В. Ю. Долматов, Физика твёрдого тела, 46, № 4: 685 (2004).
 2. Г. К. Буркат, В. Ю. Долматов, E. Osawa, Е. А. Орлова, Сверхтвёрдые материалы, № 2: 43 (2010).
 3. В. Ю. Долматов, Г. К. Буркат, Сверхтвёрдые материалы, № 1: 84 (2000).
 4. В. Ю. Долматов, Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза (Санкт-Петербург: Изд. СПбГПУ: 2003).
 5. G. K. Burkat, T. Fujimura, V. Yu. Dolmatov, E. A. Orlova, and M. V. Veretennikova, Diamond and Related Materials, 14, No. 8: 1761 (2005). Crossref
 6. Г. К. Буркат, В. Ю. Долматов, Гальванотехника и обработка поверхности, № 2: 35 (2001).
 7. G. A. Chiganova and L. E. Mordvinova, Inorganic Materials, 47, No. 7: 717 (2011). Crossref
 8. L. Wang, Y. Gao, Q. Xue, H. Liu, and T. Xu, Mater. Sci. Eng. A, 390: 313 (2005). Crossref
 9. H. Matsubara, Y. Abe, Y. Chiba, H. Nishiyama, N. Saito, K. Hodouchi, and Y. Inoue, Electrochimica Acta 52: 3047 (2007). Crossref
 10. X. He, Y. Wang, X. Sun, and L. Huang, Nanosci. Nanotechnol. Lett., 4, No. 1: 48 (2012). Crossref
 11. В. В. Дудкіна, Фізика і хімія твердого тіла, 14, № 3: 644 (2013).
 12. В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, В. В. Дудкіна, О. С. Терещенко, Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами, Патент України № 87842 (С25D15/00) (Опубл. 25.02.2014, бюл. № 4).
 13. В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, В. В. Дудкіна, О. В. Зражевський, Спосіб отримання металевих покриттів, модифікованих наноалмазами, Патент України № 88647 (С25D 15/00) (Опубл. 25.03.2014, бюл. № 6).
 14. В. А. Заблудовский, Н. А. Костин, В. И. Каптановский, Электрохимия, 26, вып. 7: 861 (1990).