Вплив імпульсного лазерного випромінювання на склад поверхневих шарів титанового стопу ВТ6

М. О. Васильєв, С. П. Ченакін, М. М. Ніщенко, Л. Ф. Яценко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 03.12.2014; остаточний варіант - 20.05.2015. Завантажити: PDF

Методою Рентґенової фотоелектронної спектроскопії досліджено склад приповерхневого шару титанового стопу ВТ6 після імпульсного лазерного (Nd:YAG) оброблення на повітрі. Одержані дані свідчать про інтенсивне окиснення поверхні з утворенням шару, що містить суміш оксидів ТіО$_{2}$, Ті$_{2}$О$_{3}$, Al$_{2}$O$_{3}$, VO$_{1+x}$ і поверхневі карбіди Ti—C, Al—C, V—C. Встановлено, що лазерне опромінення стопу ВТ6 на повітрі спричиняє істотну зміну поверхневого електрохімічного потенціялу в розчині штучної слини, що зумовлено підвищенням корозійної стійкости модифікованої поверхні.

Ключові слова: морфологія, елементний та фазовий склад, електрохімічний поверхневий потенціял, лазерне опромінення, титановий стоп ВТ6.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i07/0861.html

PACS: 61.80.Ba, 68.37.Hk, 68.47.Gh, 68.55.Nq, 81.65.Mq, 81.65.Rv, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. М. А. Васильев, М. М. Нищенко, П. А. Гурин, Успехи физики металлов, 11: 209 (2010). Crossref
 2. M. E. Khosroshahi, M. Mahmoodi, and J. Tavakoli, Appl. Surf. Sci., 253: 8772 (2007). Crossref
 3. M. Trtica, B. Gakovic, D. Batani, T. Desai, P. Panjan, and B. Radak, Appl. Surf. Sci., 253: 2551 (2006). Crossref
 4. М. А. Васильев, В. И. Беда, П. А. Гурин, Физиологический отклик на состояние поверхности металлических дентальных имплантатов (Львов: ГалДент: 2010).
 5. В. В. Савич, Д. И. Сарока, М. Г. Киселёв, М. В. Макаренко, Модификация поверхности титановых имплантатов и её влияние на их физико-химические и биомеханические параметры в биологических средах (Минск: Беларуская навука: 2012).
 6. И. В. Родионов, К. Г. Бутовский, Инженерная физика, № 1: 17 (2009).
 7. Y. Ji-Hyun, C. Bernard, F. Variola, and S. F. Zalza, Surf. Sci., 600: 4613 (2006). Crossref
 8. В. І. Біда, П. О. Гурин, М. О. Васильєв, В. С. Філатова, Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика, 21, № 2: 87 (2012).
 9. O. Böse, E. Kemnitz, A. Lippitz, and W. E. S. Unger, Fresenius J. Anal. Chem., 358: 175 (1997). Crossref
 10. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 60: 6223 (2012). Crossref
 11. L. Zhang and R. V. Koka, Mater. Chem. Phys., 57: 23 (1998). Crossref
 12. C. Hinnen, D. Imbert, J. M. Siffre, and P. Marcus, Appl. Surf. Sci., 78, No. 3: 219 (1994). Crossref
 13. J. G. Choi, Appl. Surf. Sci., 148: 64 (1999). Crossref