Вплив механоактивації сумішей SiO$_{2}$/$\alpha$-Fe$_{2}$O$_{3}$ на розподіл валентних елетронів

Я. В. Зауличний$^{1}$, В. М. Гунько$^{2}$, Ю. В. Яворський$^{1}$, В. І. Зарко$^{2}$, С. С. Петровська$^{3}$, В. М. Міщенко$^{2}$

$^{1}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164 Київ, Україна
$^{3}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 03.03.2015. Завантажити: PDF

Енергетичний перерозподіл Fesрd-, Sisp- та Op-валентних електронів через зміну масового співвідношення (20/80, 50/50, 80/20) вхідних прекурсорів SiO$_{2}$ та $\alpha$-Fe$_{2}$O$_{3}$ у сумішах досліджували, порівнюючи одержані від них Рентґенівські емісійні спектри FeL$_{\alpha}$-, SiL$_{\alpha}$- та OK$_{\alpha}$-смуг із спектрами порошкового, чистого оксиду заліза та чистого діоксиду кремнію. Аналіза спектрів показала, що міжатомова взаємодія між поверхневими атомами відбувається внаслідок високих локальних тисків і температур при нашаруванні наночастинок діоксиду кремнію на частинки оксиду заліза. Внаслідок механоактивації відбувається перенесення електронів від катіонів Силіцію до аніонів Оксиґену досліджуваної суміші.

Ключові слова: гематит, нанокремнезем, електронна структура, ультрам’яка рентґенівська емісійна спектроскопія, рентґенівська дифракція.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1063.html

PACS: 61.43.Gt, 71.20.Ps, 71.23.-k, 73.20.At, 78.70.En, 81.20.Wk, 82.80.Ej


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. X. X. Yu, S. W. Liu, and J. G. Yu, Appl. Catal. B, 104: 12 (2011). Crossref
 2. V. Rinnerbauer, S. Ndao, Y. X. Yeng, W. R. Chan, J. J. Senkevich, J. D. Joannopoulos, M. Soljačič, and I. Celanovic, Energy Environ. Sci., 5: 8815 (2012). Crossref
 3. T. Ding, K. Song, K. Clays, and C. H. Tung, Adv. Mater., 21: 1936 (2009). Crossref
 4. Ya. V. Zaulychnyy, Yu. M. Solonin, O. O. Foya, O. Yu. Khyzhun, and O. Vasylkiv, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 30, No. 2: 169 (2008).
 5. R. H. French, H. Mullejans, and D. J. Jones, J. Am. Ceram. Soc., 81: 2549 (1998). Crossref
 6. Sh.-D. Mo, W. Y. Ching, and R. H. French, J. Phys. D: Appl. Phys., 29: 1761 (1996). Crossref
 7. Y. Matsumoto, U. Unal, N. Tanaka, Ak. Kudo, and H. Kato, J. Solid State Chem., 177: 4205 (2004). Crossref
 8. E. P. Reddy, L. Davydov, and P. G. Smirniotis, J. Phys. Chem. B, 106: 3394 (2002). Crossref
 9. F. Gracia, J. P. Holgado, A. Caballero, and A. R. Gonzalez-Elipe, J. Phys. Chem. B, 108: 17466 (2004). Crossref
 10. J. L. Gole, J. D. Stout, C. Burda, Y. Lou, and X. Chen, J. Phys. Chem. B, 108: 1230 (2004). Crossref
 11. Ya. V. Zaulychnyj, O. O. Foya, V. M. Gun’ko, V. I. Zarko, I. F. Myronyuk, T. V. Gergel, and V. L. Chelyadyn, Physics and Chemistry of Solid State, 9: 767 (2008).
 12. P. Picozzi, Solid State Commun., 95: 313 (1995). Crossref
 13. T. Guerlin, H. Sauer, W. Engel, and E. Zeitler, phys. status solidi (a), 150: 153 (1995). Crossref
 14. F. Bart, F. Jollet, J. P. Duraud, and L. Douillard, phys. status solidi (b), 176: 163 (1993). Crossref
 15. F. Bart, M. Gautier, F. Jollet, and J. P. Duraud, Surf. Sci., 306: 342 (1994). Crossref
 16. B. Gilbert, B. H. Frazer, F. Naab, and J. Fournelle, Am. Min., 88: 763 (2003).
 17. A. Shulakov, A. Brajko, S. Bukin, and V. Drozd, Phys. Solid State, 46: 1868 (2004). Crossref
 18. G. Rollmann, A. Rohrbach, P. Entel, and J. Hafner, Phys. Rev. B, 69: 1651071 (2004). Crossref
 19. J. O. Artman, J. C. Murphy, and S. Poner, Phys. Rev., 138: 912 (1965). Crossref
 20. L. Armelaoy, M. Bettinelliz, M. Casariny, G. Granozziy, E. Tondelloy, and A. Vittadini, J. Phys.: Condens. Matter, 7: 299 (1995). Crossref
 21. I. S. Jacobs, R. A. Beyerlein, S. Poner, and J. P. Remeyka, Int. J. Magnetism, 1: 193 (1971).
 22. P. Canepa, E. Schofield, A. V. Chadwick, and M. Alfredsson, Phys. Chem. Chem. Phys., 13: 12826 (2011). Crossref
 23. J.-F. Lin, J. S. Tse, E. E. Alp, J. Zhao, M. Lerche, W. Sturhahn, Y. Xiao, and P. Chow, Phys. Rev. B, 84: 064424 (2011). Crossref
 24. D. A. Donatti, A. Ibanez Ruiz, and D. R. Vollet, J. Non-Cryst. Solids, 351: 1226 (2005). Crossref
 25. V. М. Gun’ko, V. Ya. Ilkiv, Ya. V. Zaulychnyy, V. I. Zarko, E. M. Pakhlov, and М. V. Karpetz, J. Non-Cryst. Solids, 403: 30 (2014). Crossref
 26. B. Gilbert, B. H. Frazer, F. Naab, J. Fournelle, J. W. Valley, and G. De Stasio, Am. Min., 88: 763 (2003).
 27. H. Yang, W. Mi, H. Bai, and Y. Cheng, RSC Adv., 2: 10708 (2012).