Електронна структура ванадійвмісних апатитоподібних сполук кальцію, ізоморфно-модифікованих лужними та рідкісноземельними металами

В. Х. Касіяненко$^{1}$, В. Л. Карбівський$^{2}$, Н. А. Курган$^{2}$, Л. І. Карбовська$^{2}$, Є. І. Гетьман$^{3}$

$^{1}$Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке шосе, 95, 21021 Вінниця, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, 83055 Донецьк, Україна

Отримано: 05.12.2014; остаточний варіант - 07.09.2015. Завантажити: PDF

Досліджено вплив заміщення йонів Ca$^{2+}$ у ґратниці ванадатоапатиту (за схемою 2Me$^{2+}$ = Ln$^{3+}$ + A$^{+}$; Ln = La, Nd, Sm, Gd, Ho; A = Li, Na, K, Rb, Cs) рідкісноземельними та лужними металами на закономірності формування електронної будови кристалів. Встановлено, що при модифікуванні рідкісноземельними металами заміщення Кальцію відбувається переважно в Ca$_{(2)}$-позиції структури апатиту, а при ізоморфному модифікуванні лужними елементами заміщення відбувається в обох кристалографічних позиціях. Обговорюється участь валентних та субвалентних атомових оболонок в утворенні хемічних зв’язків, аналізуються дані про участь $4f$-електронів рідкісноземельних елементів у формуванні структури рентґеноелектронних спектрів та хемічних зв’язків з атомами оточення.

Ключові слова: ванадатоапатит, ізоморфне заміщення, електронна та атомова будова, квантово-механічне моделювання, рентґеноелектронні спектри, лужні та рідкісноземельні метали.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1077.html

PACS: 71.20.Ps, 71.55.Ht, 71.70.Ch, 78.30.Hv, 78.70.Dm, 79.60.Jv, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. Л. Карбовский, А. П. Шпак, Апатиты и апатитоподобные соединения. Электронное строение и свойства (Киев: Наукова думка: 2010).
  2. U. Kempe and J. Götze, Mineralogical Magazine, 66, No. 1: 151 (2002). Crossref
  3. M. J. Weber, J. Non-Cryst. Sol., 47, No. 1: 117 (1982). Crossref
  4. K. B. Steinbruegge, T. Henningsen, and R. H. Hopkins, Appl. Optics, 11, No. 5: 999 (1972). Crossref
  5. Л. И. Арданова, Е. И. Гетьман, Ю. В. Канюка, В. А. Кармалицкий, С. Н. Лобода, В. И. Марченко, Труды ДонГТУ. Химия и химическая технология, № 13: 96 (2000).
  6. В. І. Марченко, Є. І. Гетьман, Т. О. Грищенкова, Л. І. Карданова, Спосіб одержання гідроксованадату кальцію і твердих розчинів на його основі, Патент № 98126755 (Опубл. 11 жовтня 1999 р.)
  7. В. В. Немошкаленко, В. Н. Антонов, Методы вычислительной физики в теории твёрдого тела (Киев: Наукова думка: 1985).