Модуль пружності і наноміцність наклепаного гідриду паладію

М. В. Гольцова$^{1}$, Є. Н. Любіменко$^{2}$, Г. Н. Толмачьова$^{3}$, Г. І. Жиров$^{1}$

$^{1}$Білоруський національний технічний університет, просп. Незалежності, 65, 220013 Мінськ, Республіка Білорусь
$^{2}$Донецький національний технічний університет, пл. Шибанкова, 2, 85300 Покровськ, Україна
$^{3}$Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна

Отримано: 15.03.2015; остаточний варіант - 12.05.2015. Завантажити: PDF

Методикою наноіндентування за допомогою приладу Nano Indenter G200 досліджено модуль пружности і нанотвердість паладію в первинному стані поставки, відпаленого паладію і паладію, насиченого воднем до складу ненаклепаного $\beta$-гідриду. Насичення воднем виконували в ориґінальній воднево-вакуумній установці ВВУ-3 «в обхід» бані двофазного стану, тобто таким чином, щоб не допустити розпаду твердого розчину водню в паладії. Встановили, що нанотвердість ненаклепаного $\beta$-гідриду паладію на 30% менша, ніж така для відпаленого паладію, і становить 0,842 ГПа. Є тенденція до зниження модуля пружности паладію, насиченого воднем «в обхід» бані двофазної области, в порівнянні з відпаленим паладієм. Додаткові рентґенографічні дослідження уможливили зробити висновок, що відмінності в значеннях модулів пружности зразків $\beta$-PdH$_{x}$, випробуваних через 12 і 36 годин витримки на повітрі, пояснюються процесами перерозподілу водню в зразках, але не процесами дегазації водню з них.

Ключові слова: наноіндентування, гідрид паладію, модуль пружності.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1135.html

PACS: 06.60.Ei, 62.20.de, 62.20.fk, 62.20.Qp, 62.25.Mn, 68.35.bd, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Б. А. Колачев, Водородная хрупкость металлов (Москва: Металлургия: 1985).
 2. А. А. Ильин, Б. А. Колачев, В. К. Носов, А. М. Мамонов, Водородная технология титановых сплавов (Ред. А. А. Ильин) (Москва: МИСиС: 2002).
 3. Progress in Hydrogen Treatment of Materials (Ed. V. A. Goltsov) (Donetsk: Kassiopeya Ltd.: 2001).
 4. V. A. Goltsov, Progress in Hydrogen Treatment of Materials (Ed. V. A. Goltsov) (Donetsk: Kassiopeya Ltd.: 2001), p. 3.
 5. Э. Вике, Х. Бродовский, Водород в металлах (Ред. Г. Алефельд, И. Фёлькль) (Москва: Мир: 1981), т. 2, с. 91 (пер. с англ.).
 6. M. V. Goltsova, Yu. A. Artemenko, and G. I. Zhirov, Progress in Hydrogen Treatment of Materials (Ed. V. A. Goltsov) (Donetsk: Kassiopeya Ltd.: 2001), p. 161.
 7. В. А. Гольцов, Н. И. Тимофеев, Способ упрочнения гидридообразующих металлов и сплавов, Авторский сертификат № 510529 СССР (Опубл. 15 апреля 1976 г.).
 8. Г. И. Жиров, Физика и техника высоких давлений, 13, № 2: 71 (2003).
 9. Д. А. Гляков, А. В. Ветчинов, М. В. Гольцова, 3-я Международная конференция «Водородная обработка материалов–2001» (14–18 Мая 2001 г., Донецк).
 10. Г. И. Жиров, М. В. Гольцова, Ю. А. Артеменко, Физ. мет. металловед., 92, № 6: 37 (2001).
 11. Г. И. Жиров, М. В. Гольцова, Физ. мет. металловед., 94, № 3: 66 (2002).
 12. М. В. Гольцова, Г. И. Жиров, Альтернативная энергетика и экология, № 1: 34 (2005).
 13. Г. И. Жиров, М. В. Гольцова. Физ. мет. металловед., 104, № 6: 634 (2007).