Квазикласичне та квантове перенесення заряду в полікристалічних плівках $\alpha$-Mn нанометрової товщини

Р. І. Бігун$^{1}$, М. Д. Бучковська$^{1}$, В. М. Гаврилюх$^{1}$, З. В. Стасюк$^{1}$, Д. С. Леонов$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

Отримано: 14.08.2015. Завантажити: PDF

Експериментальні залежності «питома електропровідність—товщина заморожено конденсованих ультратонких плівок мангану» кількісно описано на основі теорій квазикласичного та квантового розмірних ефектів. Тонкі плівки $\alpha$-Mn було препаровано та досліджено за умов надвисокого вакууму. Плівки наносили на поверхню скляних підкладок та скляних підкладок, попередньо покритих підшаром ґерманію масовою товщиною до 3 нм. Експериментальні дані добре узгоджуються з результатами теоретичних розрахунків, які враховують особливості структури і морфологію поверхні плівок. Розраховано параметри перенесення заряду в плівках.

Ключові слова: тонкі металеві плівки, поверхневе та зерномежове розсіяння, напівпровідникові підшари субатомової товщини.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i09/1203.html

PACS: 72.10.Fk, 73.23.Ad, 73.25.+i, 73.50.Bk, 73.61.At, 81.15.Kk, 85.40.Xx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. F. Boakye, J. Non-Crystalline Solids, 249: 189 (1999). Crossref
 2. A. H. Ammar, Physica B, 225: 132 (1996). Crossref
 3. F. Boakye and A. D. C. Grassie, Thin Solid Films, 221: 224 (1992). Crossref
 4. А. П. Шпак, Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Ю. А. Куницький, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 8, вип. 2: 339 (2010).
 5. Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, Н. С. Колтун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 12: 1659 (2013).
 6. C. R. Grovenor, H. T. Hentzell, and D. A. Smith, Acta Metall., 32, No. 5: 773 (1984). Crossref
 7. K. L. Ekinci and J. M. Valles, Acta Metall., 46, No. 13: 4549 (1998).
 8. Р. І. Бігун, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 3: 317 (2015). Crossref
 9. Z. Stasyuk, J. Phys. Stud., 3: 102 (1999).
 10. З. В. Стасюк, А. І. Лопатинський, Фізика і хімія твердого тіла, 2, № 4: 521 (2001).
 11. Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, Я. А. Пастирський, З. В. Стасюк, Наносиcтеми, наноматеріали, нанотехнології, 13, вип. 1: 75 (2015).
 12. Z. Tesanovic, M. Jaric, and S. Maekawa, Phys. Rev. B, 57, No. 21: 2760 (1986). Crossref
 13. Z. Tesanovic, Solid State Phys., 20, No. 6: L829 (1987). Crossref
 14. N. Trivedi and N. Ashcroft, Phys. Rev. B, 38, No. 17: 12298 (1988). Crossref
 15. G. Fishman and D. Calecki, Phys. Rev. Lett., 62, No. 11: 1302 (1989). Crossref
 16. G. Fishman and D. Calecki, Phys. Rev. B, 43, No. 14: 11581 (1991). Crossref
 17. L. Sheng, D. Xing, and Z. Wang, Phys. Rev. B, 51, No. 11: 7325 (1995). Crossref
 18. R. Munoz, G. Vida, G. Kremer, L. Moraga, and C. Arenas, J. Phys.: Condensed Matter, 11: 299 (1999). Crossref
 19. R. Munoz, A. Concha, F. Mora, and R. Espejo, Phys. Rev. B, 61, No. 7: 4514 (2000). Crossref
 20. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 6: 723 (2014). Crossref