АСМ-дослідження поверхні металічних конденсатів на монокристалічному кремнії та енергетичні параметри міжфазової взаємодії в системі «металічний конденсат—напівпровідник»

Б. П. Коман$^{1}$, І. М. Ровецький$^{1}$, В. М. Юзевич$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна

Отримано: 15.07.2015. Завантажити: PDF

У роботі за результатами атомно-силової мікроскопії досліджено топологію поверхні та структуру конденсатів міді, алюмінію та хрому на підложжях монокристалічного кремнію площини (111) для характерних товщин d: 2,5, 10, 50, 100 нм. Виконано кластерну статистичну аналізу поверхні одержаних конденсатів з використанням алґоритму Хошена—Копельмана, визначено характерні геометричні параметри кластерних наноутворень. Для досліджуваних металів з використанням макроскопічного підходу, що базується на співвідношеннях нерівноважної термодинаміки та фізики поверхні, оцінено енергетичні параметри міжфазової взаємодії у системі «металічний конденсат—кремній»: енергію міжфазової взаємодії, міжфазовий натяг, енергію адгезійних зв’язків та роботу адгезії. Обґрунтовуються відмінності морфології металічних конденсатів на кремнії.

Ключові слова: конденсати, плівки, підложжя, морфологія, міжфазова взаємодія, енергетичні параметри.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i11/1443.html

PACS: 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.35.Md, 68.35.Np, 68.37.Ps, 68.55.J-, 81.15.Gh


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. Hoshen and R. Kopelman, Phys. Rev. B, 14, No. 8: 3438 (1976). Crossref
 2. В. М. Юзевич, Б. П. Коман, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 6: 747 (2003).
 3. В. Н. Юзевич, Поверхность. Физика, химия, механика, 9: 135 (1988).
 4. Д. Хориути, Т. Тоя, Хемосорбция водорода (Поверхностные свойства твёрдых тел) (Москва: Мир: 1972).
 5. N. Eustathopoulus and J.-C. Joud, Curr. Top. Mater. Sci., 4: 281 (1980).
 6. N. D. Lang and W. Kohn, Phys. Rev. B, 1: 4555 (1970). Crossref
 7. М. Б. Партенский, Успехи физических наук, 128, № 1: 69 (1979). Crossref
 8. К. А. Бынков, В. С. Ким, В. М. Кузнецов, Поверхностная энергия ГЦК-металлов (Томск: 1989) (Препр./СО АН СССР, Томск. науч. центр, № 48, 1989).
 9. М. В. Мусохранов, Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя направляющих элементов машиностроения (Автореф. дис. … канд. техн. наук) (Москва: Институт металлургии АН РФ: 2006).
 10. C. Herring, Surface Tension as a Motivation for Sintering, in Physics of Powder Metallurgy (Еd. W. E. Kingston) (New York: McGraw-Hill: 1951).
 11. В. Н. Юзевич, Термодинамика необратимых процессов (Москва: Наука: 1992), с. 163.
 12. M. Alden, S. Mirbt, H. L. Skriver, N. M. Rosengaard, and B. Johansson, Phys. Rev. B, 46, No. 10: 6303 (1992). Crossref
 13. R. J. Jaccodine, J. Electrochem. Soc., 110, No. 6: 524 (1963). Crossref
 14. Таблицы физических величин: Справочник (Москва: Атомиздат: 1972).
 15. Ч. Киттель, Введение в физику твердого тела (Москва: Наука: 1978).
 16. W. B. Chung, K. Nogi, W. A. Miller, and A. McLean, Mater. Trans. JIM, 33: 753 (1992). Crossref
 17. Л. Паулинг, Природа химической связи (Москва–Ленинград: Госхимиздат: 1947).
 18. Б. П. Коман, В. Н. Юзевич, Физика твёрдого тела, 54, вып. 7: 1335 (2012).
 19. А. А. Алексеев, Труды Института общей физики имени А. М. Прохорова, 66: 156 (2010).