Внутрішнє тертя в багатоволокнистих композитах Cu—Fe, отриманих з використанням пакетної гідроекструзії

В. О. Білошенко, В. Ю. Дмитренко, А. М. Пилипенко, В. В. Чишко

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, просп. Науки, 46, 03028 Київ, Україна

Отримано: 19.02.2015; остаточний варіант - 20.04.2015. Завантажити: PDF

В інтервалі 300—1000 К досліджено температурні залежності внутрішнього тертя (ВТ) у багатоволокнистих композитах Cu—Fe, одержаних з використанням пакетної гідроекструзії. Встановлено характер залежності рівня ВТ і параметрів піків (рекристалізаційних, Снука, Снука—Костера) досліджуваних композитів від діяметра волокон Fe та об’ємного вмісту Cu. Обговорюються фізичні механізми релаксаційних процесів, відбуваються на різних масштабних (макро-, мікро- і нано-) структурних рівнях.

Ключові слова: композит Cu—Fe, внутрішнє тертя, діяметер волокон, міжфазна межа, рекристалізація, домішки втілення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i11/1539.html

PACS: 61.72.Hh, 61.72.Mm, 62.23.Pq, 62.40.+i, 81.10.Jt, 81.20.Hy, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Б. И. Шаповал, В. М. Ажажа, В. М. Аржавитин, И. Б. Доля, В. Я. Свердлов, М. А. Тихоновский, В. Г. Яровой, ВАНТ. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, 12, № 1: 133 (2002).
 2. W. Grünberger, M. Heilmaier, and L. Schultz, J. Mater. Lett., 52: 154 (2002). Crossref
 3. J. D. Verhoeven, S. C. Chueh, and E. D. Gibson, J. Mat. Sci., 24: 1748 (1989). Crossref
 4. Liang-Cai Ma, Jian-Min Zhang, and Ke-Wei Xu, J. Physica E, 50: 1 (2013). Crossref
 5. В. А. Белошенко, В. Ю. Дмитренко, В. В. Чишко, Физ. мет. металловед., 116, № 5: 484 (2015). Crossref
 6. Р. А. Андриевский, Успехи химии, 70: 967 (2002).
 7. Л. А. Чиркина, В. С. Оковит, М. А. Тихоновский, О. И. Волчок, М. Б. Лазарева, В. В. Калиновский, И. В. Колодий, ВАНТ. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, 6, № 18: 141 (2009).
 8. Б. С. Лунин, Вестник Московского университета. Серия: Химия, 46, № 2: 220 (2005).
 9. C. M. Su, J. Alloys Compd., 211/212: 428 (1994). Crossref
 10. M. S. Blanter, I. S. Golovin, H. Neuhauser, and H.-R. Sinning, Internal Friction in Metallic Materials (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 2007).
 11. N. Igata, M. Sasaki, Y. Kogo, and K. Hishitani, J. Phys. IV France, 10: 113 (2000). Crossref
 12. А. А. Кармазин, В. И. Старцев, Физ. мет. металловед., 29, № 6: 1302 (1970).
 13. В. А. Белошенко, В. Н. Варюхин, В. Ю. Дмитренко, Ю. И. Непочатых, В. З. Спусканюк, А. Н. Черкасов, Б. А. Шевченко, Журн. техн. физ., 79, № 12: 68 (2009).
 14. В. А. Белошенко, В. З. Спусканюк, В. Ю. Дмитренко, В. В. Чишко, Л. Ф. Сенникова, Ю.И. Непочатых, Вопросы материаловедения, 70, № 2: 90 (2012).
 15. А. Н. Пилипенко, Физика и техника высоких давлений, 23, № 4: 135 (2013).
 16. V. A. Beloshenko, V. Yu. Dmitrenko, A. N. Pilipenko, and V. V. Chishko, Phys. Solid State, 57, No. 1: 65 (2015). Crossref
 17. В. Н. Чувильдеев, А. В. Нохрин, И. М. Макаров, В. И. Копылов, Микросистемная техника, № 8: 19 (2002).
 18. А. В. Нохрин, Е. С. Смирнова, В. Н. Чувильдеев, В. И. Копылов, Изв. РАН. Металлы, № 3: 27 (2003).
 19. И. С. Головин, Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов (Москва: Изд. дом МИСиС: 2012).
 20. И. С. Головин, Физ. мет. металловед., 110, № 4: 424 (2010).
 21. В. А. Белошенко, В. Ю. Дмитренко, А. Н. Гангало, Ю. И. Непочатых, А. Н. Пилипенко, В. В. Чишко, Вопросы материаловедения, 78, № 1: 16 (2015).
 22. О. И. Волчок, В. С. Оковит, Л. А. Чиркина, М. А. Тихоновский, В. В. Калиновский, А. А. Куприянов, И. В. Колодий, Вісник ХНУ. Серія «Фізика», 11, № 821: 97 (2008).
 23. В. Є. Бахрушин, О. Ю. Чиріков Моделі та механізми механічної релаксації, пов’язаної з перебудовою домішково-дефектної підсистеми кристалів (Запоріжжя: Гуманітарний університет «ЗІДМУ»: 2004).