Вплив неоднорідного магнітного поля на фазові перетворення у металовмісних полімерних композитах

О. Г. Медведовська$^{1}$, А. Д. Стаднік$^{1}$, Г. К. Чепурних$^{2}$, С. В. Соколов$^{3}$

$^{1}$Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, 40002 Суми, Україна
$^{2}$Інститут прикладної фізики НАН України, вул. Петропавлівська, 58, 40000 Суми, Україна
$^{3}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Отримано: 22.06.2015; остаточний варіант - 27.11.2015. Завантажити: PDF

Вивчено залежність тепломісткости від температури кристалів, створених із порошкоподібних полімерів при різному вмісті дрібнодисперсного заліза. Встановлено, що інтервал температур, у якому відбувається фазовий перехід першого роду, пов’язаний із топленням кристалів, істотно залежить від впливу обертового неоднорідного магнетного поля і процентного вмісту дрібнодисперсного заліза. Якщо кристал не є металовмісним, то вплив неоднорідного магнетного поля приводить до розмиття фазового переходу, тоді як при вмісті дрібнодисперсного заліза менше 5% від початкової маси чистого полімеру вплив неоднорідного магнетного поля приводить до істотного зменшення інтервалу температур, у якому спостерігається максимум тепломісткости; також у цьому випадку спостерігається аномально сильна залежність тепломісткости від процентного вмісту дрібнодисперсного заліза.

Ключові слова: композити, тепломісткість, фазові перетворення, магнетне поле.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i12/1703.html

PACS: 44.10.+i, 64.70.dj, 64.70.km, 65.40.Ba, 77.84.Lf, 81.05.Lg, 83.60.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Л. Манделькерн, Кристаллизация полимеров (Москва–Ленинград: Химия: 1966).
 2. Н. А. Иногамов, Ю. В. Петров, ЖЭТФ, 137, № 3: 505 (2010).
 3. А. В. Инющкин, А. Н. Талденков, ЖЭТФ, 138, № 5: 862 (2010).
 4. S. I. Denisov, T. V. Lyutyy, and P. Hünggi, Phys. Rev. Let., 97: 227202 (2006). Crossref
 5. S. I. Denisov, K. Sakmann, P. Talner, and P. Hünggi, Phys. Rev. B, 75: 184432 (2007). Crossref
 6. Л. П. Булат, И. А. Драпкин, В. В. Каратаев, В. Б. Освенский, Д. А. Пшенай-Северин, Физика твёрдого тела, 52, № 9: 1712 (2010).
 7. М. Н. Левин, Б. А. Зон, ЖЭТФ, 111, № 4: 1373 (1997).
 8. Ю. А. Осипьян, Ю. И. Головин, Д. В. Лопатин, Р. Б. Морщинов, С. З. Шмурак, Письма в ЖЭТФ, 69, № 2: 110 (1999).
 9. В. Н. Билык, Г. В. Кирик, О. Г. Медведовская, А. Д. Стадник, Г. К. Чепурных, С. В. Соколов, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 12: 1641 (2014). Crossref
 10. Дж. Займан, Электроны и фононы (Москва: Иностранная литература: 1962).
 11. А. Миснар, Теплопроводность твёрдых тел, жидкостей, газов и их композиций (Москва: Мир: 1968).
 12. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Статистическая физика (Москва: Наука: 1976), т. 1.