Мессбауерівські дослідження нанорозмірних фракцій шпінелей LiMn$_{2-х}$Fe$_{х}$O$_{4}$, отриманих золь—гель-методом

Б. К. Остафійчук$^{1}$, І. М. Будзуляк$^{1}$, Т. Я. Бойчук$^{1}$, Р. В. Ільницький$^{1}$, В. В. Мокляк$^{2}$, А. М. Бойчук$^{1}$

$^{1}$Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018 Івано-Франківськ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 27.05.2015; остаточний варіант - 04.09.2015. Завантажити: PDF

Роботу присвячено мессбауерівським дослідженням нанорозмірних порошків модифікованої йонами заліза літій-манганової шпінелі LiMn$_{2-х}$Fe$_{х}$O$_{4}$ (х = 0,2, 0,5, 1,0). Встановлено, що, незалежно від вмісту Феруму, при температурі відпалу у 873 К утворюється фаза гематиту, вміст якої зменшується зі збільшенням ступеня заміщення. Показано, що відпал при температурі 1073 К приводить до утворення монофазної шпінельної структури з катіонами двовалентного Феруму в октапідґратниці. Доведено, що руйнування фази гематиту спричиняє збільшення вмісту Феруму в тетрапідґратниці шпінелі.

Ключові слова: шпінель, катіонне заміщення, катіонний розподіл, фазовий склад, Мессбауерова спектроскопія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i12/1713.html

PACS: 61.05.Qr, 61.46.Hk, 61.82.Rx, 76.80.+y, 81.07.Bc, 81.20.Fw, 81.70.Pg


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Y. Wang and Y. Xia, Electrochem. Commun., 7: 1138 (2005). Crossref
 2. G. Pell Wendy and E. Brian Conway, J. Power Sources, 136: 334 (2004). Crossref
 3. І. М. Гасюк, Фізика і хімія твердого тіла, 12, № 2: 275 (2011).
 4. А. В. Потапенко, Хімія, фізика та технологія поверхні, 2, № 2: 175 (2011).
 5. А. М. Бойчук, В. В. Угорчук, Т. Я. Бойчук, М. І. Гасюк, Ж. нано- та електрон. фіз., 5, № 3: 03034 (2013).
 6. Б. К. Остафійчук, І. М. Будзуляк, Н. Я. Іванічок, Фізична інженерія поверхні, 10, № 1: 72 (2012).
 7. Т. Я. Бойчук, І. М. Будзуляк, Н. Я. Іванічок, Р. П. Лісовський, Б. І. Рачій, Ж. нано- та електрон. фіз., 7, № 1: 01019 (2015).
 8. В. О. Сычева, А. В. Чуриков, Электрохимическая энергетика, 9, № 4: 175 (2009).
 9. В. М. Пилипів, А. М. Бойчук, П. О. Сулим, С. В. Войтків, Т. Я. Бойчук, М. І. Гасюк, Фізика і хімія твердого тіла, 15, № 3: 350 (2014).
 10. І. М. Гасюк, А. М. Бойчук, Т. Я. Бойчук, І. П. Яремій, Л. С. Кайкан, В. В. Угорчук, Фізична інженерія поверхні, 12, № 4: 535 (2014).
 11. О. В. Копаєв, Фізика і хімія твердого тіла, 9, № 1: 58 (2008).
 12. M. A. Gilleo, Ferromagnetic Materials (Ed. E. P. Wohlfarth) (Amsterdam: North-Holland: 1989), vol. 2, ch. 1.
 13. O. M. Leminea, M. Sajieddine, M. Bououdinac, R. Msalam, S. Mufti, and A. Alyamani, J. Alloys Compd., 502: 279 (2010). Crossref