Мінімальна провідність графену, обумовлена ефективним загасанням носіїв заряду внаслідок ефекту «дрижання» Шредінгера

М. А. Рувінський, О. Б. Костюк

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018 Івано-Франківськ, Україна

Отримано: 08.09.2015; остаточний варіант - 26.10.2015. Завантажити: PDF

Визначено мінімальну провідність графенового моношару на основі кінетичного рівняння з ефективним згасанням, зумовленим релятивістським квантовим ефектом «Zitterbewegung». Розглянуто специфічний вид міжзонного електронного переходу з утворенням віртуальних електронно-діркових пар, який відбувається при звичайних внутрішньозонних переходах. Знайдений результат для мінімальної провідности підтверджується експериментально і збігається з виразом $4e^{2}/\pi\hbar$, одержаним теоретично іншою методою (у Ландауеровому формулюванні).

Ключові слова: моношар графену, мінімальна провідність, ефект «Zitterbewegung».

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i12/1725.html

PACS: 03.65.Pm, 72.80.Vp, 73.23.-b, 73.25.+i, 73.50.Bk, 73.50.Gr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Э. Шредингер, Избранные труды по квантовой механике (Москва: Наука: 1976).
 2. А. С. Давыдов, Квантовая механика (Москва: Наука: 1973).
 3. В. Б. Берестецкий, E. M. Лифшиц, Л. П. Питаевский, Квантовая электродинамика (Москва: Наука: 1980).
 4. A. И. Ахиезер, В. Б. Берестецкий, Квантовая электродинамика (Москва: Наука: 1981).
 5. M. I. Katsnelson, Eur. Phys. J., B51: 157 (2006). Crossref
 6. Й. Имри, Введение в мезоскопическую физику (Москва: Физматлит: 2002).
 7. M. I. Katsnelson, Graphene. Carbon in Two Dimensions (New York: Cambridge University Press: 2012). Crossref
 8. V. P. Gusynin, S. G. Sharapov, and J. P. Carbone, New Journal of Physics, 11: 095013 (2009). Crossref
 9. L. A. Falkovsky, JETP, 106: 575 (2008); Л. А. Фальковский, УФН, 182: 1223 (2012). Crossref
 10. B. M. Ruvinskii and M. A. Ruvinskii, Mesoscale and Nanoscale Physics, arXiv: 1308. 2854, 1 (2013); B. M. Ruvinskii and M. A. Ruvinskii, Physics and Chemistry of Solid State, 14, No. 4: 703, (2013).
 11. F. Miao, S. Wijerate, Y. Zlang, U. C. Coskun, W. Bao, and C. N. Lau, Science, 317: 1530 (2007). Crossref