Залежне від часу розсіяння асиметричним прямокутним потенціалом у наноструктурах

В. Ф. Лось$^{1}$, Н. В. Лось$^{2}$

$^{1}$Інститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36б, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Люксофт у Східній Європі, вул. Васильківська, 14б, 03040 Київ, Україна

Отримано: 01.07.2015. Завантажити: PDF

Одержано точний, залежний від часу розв’язок для хвильової функції частинки $\psi(r, t)$, що рухається в присутності асиметричного прямокутнього потенціялу (бар’єру чи ями), який змінюється в одному вимірі. Використано новий для цієї проблеми підхід, що ґрунтується на теорії багаторазового розсіяння (ТБР), для обчислення просторово-часового пропаґатора. Цей підхід, що ґрунтується на знайдених ефективних потенціялах, які локалізовані на стрибках потенціялу та відповідальні за відбивання від потенціялу й проходження крізь нього, уможливлює розгляд цих процесів, скоріше з точки зору динаміки частинки, аніж хвилі. Знайдений розв’язок описує дані квантові процеси як функцію часу і пов’язаний із фундаментальними проблемами квантової механіки (такими як міряння часу) та з кінетичною теорією наноструктур. Останнє обумовлено тим, що розглянутий потенціял може моделювати спін-залежний потенціяльний профіль у магнетних багатошарових структурах, які використовуються в приладах спінтроніки. Розв’язок представлено у вигляді інтеґралів від елементарних функцій і являє собою суму компонент хвильового пакету, що рухаються вперед і в зворотньому напрямку. Розглянуто і чисельно візуалізовано відносний внесок цих компонент та їх інтерференції, а також асиметричности потенціялу в густину ймовірности $|\psi(r, t)|^{2}$ і час життя частинки в області потенціялу у випадках вузького та широкого за енергією (імпульсом) розподілу початкового Ґауссового хвильового пакета. Показано, що у випадку широкого початкового хвильового пакета квантово-механічний парадоксальний (і що часто залишається поза увагою) ефект впливу компонент пакета, що рухаються у зворотньому напрямку, на розглянуті властивості стає істотним. Вплив асиметрії потенціялу в цьому випадку також може бути більш вираженим.

Ключові слова: теорія багаторазового розсіяння, залежне від часу рівняння Шрединґера, прямокутній асиметричний потенціял ями/бар’єру, зворотньо поширювана хвиля, час загаяння, магнетні наноструктури.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i01/0019.html

PACS: 03.65.Nk, 03.65.Ta, 03.65.Xp, 72.25.Mk, 73.21.Ac, 75.76.+j


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Time in Quantum Mechanics (Eds. J. G. Muga, R. Sala Mayato, and I. L. Egusquiza), vol. 1 (Lecture Notes in Physics, vol. 734) (Berlin: Springer: 2008); Time in Quantum Mechanics (Eds. J. G. Muga, A. Ruschhaup, and A. del Campo), vol. 2 (Lecture Notes in Physics, vol. 789) (Berlin: Springer: 2009)
 2. E. H. Hauge and J. A. Stovneng, Rev. Mod. Phys., 61, No. 4: 917 (1989) Crossref
 3. A. D. Baute, I. L. Egusquiza, and J. G. Muga, J. Phys. A: Math. Theor., 34, No. 20: 4289 (2001) Crossref
 4. A. D. Baute, I. L. Egusquiza, and J. G. Muga, Int. J. Theor. Physics., Group. Theory, Nonlinear Optics, 8, No. 1: 1 (2002)
 5. M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich, and J. Chazelas, Phys. Rev. Lett., 61, No. 21: 2472 (1988) Crossref
 6. R. Julliere, Phys. Lett. A, 54, No. 53: 225 (1975); P. LeClair, J. S. Moodera, and R. Meservay, J. Appl. Phys., 76, No. 10: 6546 (1994) Crossref
 7. A. O. Barut and I. H. Duru, Phys. Rev. A, 38, No. 11: 5906 (1988) Crossref
 8. L. S. Schulman, Phys. Rev. Lett., 49, No. 9: 599 (1982) Crossref
 9. T. O. de Carvalho, Phys. Rev. A, 47, No. 4: 2562 (1993) Crossref
 10. J. M. Yearsley, J. Phys. A: Math. Theor., 41, No. 28: 285301 (2008) Crossref
 11. V. F. Los and A. V. Los, J. Phys. A: Math. Theor., 43, No. 5: 055304 (2010) Crossref
 12. D. A. Stewart, W. H. Butler, X.-G. Zhang, and V. F. Los, Phys. Rev. B, 68, No. 1: 014433 (2003) Crossref
 13. V. F. Los, Phys. Rev. B, 72, No. 11: 115441 (2005) Crossref
 14. V. F. Los and A. V. Los, Phys. Rev. B, 77, No. 2: 024410 (2008) Crossref
 15. K. A. Milton and J. Wagner, J. Phys. A: Math. Theor., 41, No. 15: 155402 (2008) Crossref
 16. V. F. Los and A. V. Los, J. Phys. A: Math., Theor., 44, No. 21: 215301 (2011) Crossref
 17. V. F. Los and M. V. Los, J. Phys. A: Math. Theor., 45, No. 9: 095302 (2012) Crossref
 18. V. F. Los and N. V. Los, Theor. Math. Phys., 177, No. 3: 1706 (2013) Crossref
 19. R. P. Feynman and A. R. Hibbs, Quantum Mechanics and Path Integrals (New York: MacGraw-Hill: 1965)
 20. E. N. Economou, Green’s Functions in Quantum Physics (Berlin–Heidelberg–New York: Springer: 1979) Crossref
 21. J. G. Muga, S. Brouard, and R. F. Snider, Phys. Rev. A, 46, No. 9: 6075 (1992) Crossref
 22. S. Cordero and G. Garcia-Calderón, J. Phys. A: Math. Theor., 43, No. 18: 185301 (2010) Crossref
 23. M. Buttiker, Phys. Rev. B, 27, No. 10: 6178 (1983) Crossref