Водневосорбційні властивості композиту (Ti—Zr—Mn—V)—Mg

В. А. Дехтяренко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 20.05.2015; остаточний варіант - 19.09.2015. Завантажити: PDF

Досліджено воднесорбційні властивості композиту, що складається зі зливку Ti$_{47,5}$Zr$_{30}$Mn$_{17,5}$V$_{5}$ та порошку Mg. Встановлено, що присутність порошку магнію не впливає на кінетику сорбції—десорбції водню монолітним гетерофазним стопом Ti$_{47,5}$Zr$_{30}$Mn$_{17,5}$V$_{5}$. Показано, що монолітний стоп Ti$_{47,5}$Zr$_{30}$Mn$_{17,5}$V$_{5}$ у процесі сорбції водню дисперґується в порошок гідридів, присутність якого спричиняє часткове гідрування порошкового магнію при температурі у 340—420°C і тиску водню у 0,018 МПа.

Ключові слова: порошок магнію, гетерофазний стоп, гідрування, дегідрування, воднева місткість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i02/0167.html

PACS: 61.05.cp, 61.66.Dk, 68.43.Mn, 68.43.Nr, 81.20.-n, 84.60.Ve, 88.30.rd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. А. Легасов, Н. Н. Пономарев-Степной, А. Н. Проценко, Атомно-водородная энергетика и технология, 1: 11 (1978)
 2. И. В. Березин, С. Д. Варфоломеев, П. П. Титов, Атомно-водородная энергетика и технология, 2: 48 (1979)
 3. М. М. Антонова, А. Б. Сапожникова, В. В. Скороход, Д. М. Карпинос, Л. Р. Вишняков, И. М. Шаля, Порошковая металлургия, № 6: 63 (1986)
 4. М. М. Антонова, А. Б. Сапожникова, В. В. Скороход, Д. М. Карпинос, Л. Л. Рохлин, В. Н. Вербецкий, Л. Р. Вишняков, Н. И. Никитина, С. Н. Клямкин, И. М. Шаля, Порошковая металлургия, № 5: 61 (1987)
 5. К. Н. Семененко, В. Н. Вербецкий, А. В. Кочуков, А. Н. Сытников, Вестник МГУ. Сер. 2. Химия, 24, № 1: 16 (1983)
 6. А. Д. Рудь, А. М. Лахник, В. Г. Иванченко, В. Н. Уваров, А. А. Школа, В. А. Дехтяренко, В. П. Мельниченко, Л. И. Иващук, Н. Н. Кускова, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 11: 1467 (2007)
 7. В. Н. Вербецкий, С. В. Митрохин, Материаловедение, 1: 48 (2009)
 8. В. Н. Вербецкий, Синтез и свойства многокомпонентных гидридов металлов (Автореферат дис. д-ра хим. наук) (Москва: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова: 1998)
 9. В. Г. Іванченко, Т. В. Прядко, В. А. Дехтяренко, Д. Г. Саввакін, Сплав для зберігання водню, Патент України на винахід № 108340 (Опубл. 10 квітня 2015 р.), бюл. № 7
 10. В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, В. И. Ничипоренко, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 6: 803 (2014) Crossref
 11. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, Завод. лаборатория, 7: 41 (1990)