Розрахункова модель росту втомної макротріщини за змішаного Ⅰ + Ⅲ макромеханізму руйнування

Д. В. Рудавський$^{1}$, Ю. І. Канюк$^{1}$, В. Р. Бас$^{2}$

$^{1}$Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна
$^{2}$ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», вул. Залізнична, 1а, 79018 Львів, Україна

Отримано: 11.06.2015; остаточний варіант - 17.02.2016. Завантажити: PDF

На основі енергетичного підходу механіки руйнування побудовано розрахункову модель поширення втомної макротріщини в тривимірному пружньопластичному тілі за змішаного Ⅰ + Ⅲ макромеханізму руйнування. Одержане кінетичне рівняння уможливлює визначати період докритичного росту втомної макротріщини, який відповідає залишковій довговічності елементу металоконструкції з тріщиною під зовнішнім циклічним навантаженням. Кінетичне рівняння моделі містить лише дві експериментальні константи матеріалу, що визначаються з випробувань на циклічну втому. Запропонована в роботі розрахункова модель може бути використана при побудові методик розрахунку залишкового ресурсу металевих елементів конструкцій з втомними тріщинами, що розвиваються за змішаним Ⅰ + Ⅲ макромеханізмом руйнування.

Ключові слова: втомна тріщина, залишкова довговічність, змішаний макромеханізм руйнування, пластична зона, енергія руйнування.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i03/0415.html

PACS: 05.70.Ln, 46.35.+z, 46.50.+a, 46.80.+j, 62.20.M-, 81.40.Np, 83.60.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Т. Трощенко, Деформирование и разрушение металлов при многоцикловом нагружении (Киев: Наукова думка: 1981).
 2. Механика разрушения и прочность материалов: Справочное пособие (Ред. В. В. Панасюк) (Киев: Наукова думка: 1990), т. 4.
 3. В. В. Панасюк, Механика квазихрупкого разрушения материалов (Киев: Наукова думка: 1991).
 4. Г. П. Черепанов, Механика хрупкого разрушения (Москва: Наука: 1974).
 5. Механика разрушения и прочность материалов: Справочное пособие (Ред. В. В. Панасюк) (Киев: Наукова думка: 1988), т. 1.
 6. А. Е. Андрейкив, А. И. Дарчук, Усталостное разрушение и долговечность конструкций (Киев: Наукова думка: 1992).
 7. В. А. Киреев, Курс физической химии (Москва: Химия: 1975).
 8. Л. И. Седов, Механика сплошной среды (Москва: Наука: 1973), т. 1, 2.
 9. М. Шата, З. О. Терлецька, Енергетичний підхід у механіці втомного поширення макротріщин. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій (Львів: Каменяр: 1999), т. 2, с. 141.
 10. V. V. Panasyuk, O. Ye. Andreykiv, O. I. Darchuk, and P. S. Kun, Proc. 10 European Conference on Fracture ECF-10 (Sept. 20–23, 1994, Berlin) (EMAS: 1994), vol. 2, p. 1271.
 11. О. Є. Андрейків, Д. В. Рудавський, О. В. Гембара, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 6: 18 (2002).
 12. Я. Л. Іваницький, П. С. Кунь, Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження (Львів: СПОЛОМ: 2013), с. 240.
 13. R. Roberts and J. J. Kibler, J. Basic Engineering. Trans. ASME, 93: 671 (1971). Crossref
 14. Механика разрушения и прочность материалов: Справочное пособие (Ред. В. В. Панасюк) (Киев: Наукова думка: 1988), т. 3.
 15. В. Р. Скальський, І. М. Лясота, Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 3: 7 (2012).
 16. В. Р. Скальський, Д. В. Рудавський, П. Я. Галан та ін., Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. Акад. В. Лазаряна, вип. 33: 251 (2010).