Залежність фазового складу диспропорціонованого стопу на основі SmCo$_{5}$ від температури та тривалості рекомбінування

І. І. Булик, А. М. Тростянчин

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна

Отримано: 26.09.2014. Завантажити: PDF

Методами диференційного термічного та Рентґенового фазового аналізів досліджено вплив параметрів рекомбінування на фазовий склад попередньо диспропорціонованого промислового феромагнетного стопу КС37 (на основі SmCo$_{5}$). Встановлено послідовність фазових перетворень, які передують відновленню вихідного фазового складу стопу, під час рекомбінування шляхом нагрівання до температур в діяпазоні 550—950°C з витримкою до 5 год. Показано, що нагрів продуктів диспропорціонування у вакуумі до 550°C супроводжується частковим розпадом гідриду самарію та утворенням фази Sm$_{2}$Co$_{7}$. В температурному інтервалі 600—680°C утворюються дві інтерметалідні фази – Sm$_{2}$Co$_{7}$ та Sm$_{2}$Co$_{17}$. З підвищенням температури рекомбінування та збільшенням тривалости витримки змінюється кількісне співвідношення між фазами. Виявлено, що відновлення фази SmCo$_{5}$ починається за температури 700°C, а її кількість у стопі поступово збільшується з підвищенням температури.

Ключові слова: феромагнетні стопи, SmCo$_{5}$, ініційовані воднем фазові перетворення, рекомбінування, водневі технології.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i04/0509.html

PACS: 61.05.cp, 64.70.kd, 75.50.Cc, 75.50.Tt, 75.50.Vv, 81.30.Mh, 88.30.rd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. E. F. Kneller and R. Hawig, IEEE Trans. Magn., 27: 3588 (1991). Crossref
 2. D. Goll and H. Kronmuller, Naturwissenschaften, 87: 423 (2000). Crossref
 3. J. Ding, P. G. McCormick, and R. Street, J. Magn. Magn. Mater., 124: 1 (1993). Crossref
 4. O. Donnell, C. Kuhrt, and J. M. D. Coey, J. Appl. Phys., 76: 7068 (1994). Crossref
 5. O. Gutfleisch, K. Khlopkov, A. Teresiak, K.-H. Müller, G. Drazic, C. Mishima, and Y. Honkura, IEEE Trans. Magn., 39: 2926 (2003). Crossref
 6. І. І. Булик, В. В. Панасюк, А. М. Тростянчин, Патент України № 96810 (2011).
 7. M. Kubis, A. Handstein, B. Gebel, O. Gutfleisch, K.-H. Müller, and L. Schultz, J. Appl. Phys., 85: 5666 (1999). Crossref
 8. A. Handstein, M. Kubis, O. Gutfleisch, B. Gebel, and K.-H. Müller, J. Magn. Magn. Mater., 192: 73 (1999). Crossref
 9. І. І. Булик, А. М. Тростянчин, В. І. Маркович, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 1: 94 (2007). Crossref
 10. І. І. Булик, В. І. Маркович, А. М. Тростянчин, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 4: 121 (2008). Crossref
 11. І. І. Булик, А. М. Тростянчин, П. Я. Лютий, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 3: 53 (2012). Crossref
 12. І. І. Булик, Р. В. Денис, В. В. Панасюк та ін., Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 4: 15 (2001). Crossref
 13. http://www.ccp14.ac.uk
 14. http://www.ill.eu/sites/fullprof