Вплив вмісту титану на параметри взаємодії у системі Sm$_{2}$Co$_{17-x}$Ti$_{x}$—Н$_{2}$ (x = 1,7; 0,95; 0,5; 0,2 і 0,1)

І. І. Булик, М. В. Пилат

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна

Отримано: 13.10.2014; остаточний варіант - 13.04.2015. Завантажити: PDF

Методами диференційної термічної та рентґенівської фазової аналіз досліджено фазові перетворення у системі Sm$_{2}$Co$_{17-x}$Ti$_{x}$—Н$_{2}$ (x = 0,1, 0,2, 0,5, 0,95 і 1,7) під час звичайного та солід-гідрування, диспропорціонування, десорбування, рекомбінування за тиску водню 3,0—5,2 МПа та температури до 950°C. Встановлено, що збільшення вмісту титану приводить до зростання стабільности феромагнетної фази зі структурою типу Th$_{2}$Zn$_{17}$. При х = 0,1 та 0,2 вихідна сполука диспропорціонує повністю на гідрид самарію та кобальт. За вмісту титану х = 0,5 відбувається часткове диспропорціонування, а при х = 0,95 і 1,7 фазові перетворення не відбуваються. Після рекомбінування за температури у 850°C у стопах із вмістом титану х = 0,1, 0,2 та 0,5 виявлено фазу зі структурою типу Th$_{2}$Zn$_{17}$, кобальт і сліди оксиду самарію.

Ключові слова: магнетні матеріяли, титан, леґування, гідрування, диспропорціонування, десорбування, рекомбінування, фазові перетворення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i05/0697.html

PACS: 61.05.cp, 64.70.kd, 64.70.Nd, 75.30.Gw, 75.50.Cc, 75.50.Ww, 81.07.Bc


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. І. І. Булик, В. В. Панасюк, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 1: 9 (2012).
 2. И. И. Булык, В. Н. Варюхин, В. Ю. Таренков, В. В. Бурховецкий, С. Л. Сидоров, Физика и техника высоких давлений, 23, № 4: 67 (2013).
 3. І. І. Булик, Ю. Б. Басараба, А. М. Тростянчин, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 6: 67 (2004).
 4. І. І. Булик, Р. В. Денис, В. В. Панасюк, Ю. Г. Путілов, А. М. Тростянчин, Фіз.-хім. механіка матеріалів, 37, № 4: 15 (2001).
 5. І. І. Булик, Ю. Б. Басараба, А. М. Тростянчин, В. М. Давидов, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 3: 101 (2005).
 6. http://www.ccp14.ac.uk/
 7. http://www.ill.eu/sites/fullprof
 8. І. І. Булик, П. Я. Лютий, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 9: 1283 (2013).
 9. І. І. Булик, П. Я. Лютий, А. М. Тростянчин, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 6: 807 (2011).
 10. І. І. Булик, А. М. Тростянчин, П. Я. Лютий, В. В. Бурховецький, Порошковая металлургия, № 9/10: 56 (2013).
 11. W. Wang, Y. Yan, and H. Jin, Physica B, 328: 372 (2003). Crossref