Вплив активних хімічних елементів мастильно-охолоджуючих рідин на властивості поверхневих шарів деформованого заліза. I. Локальний розподіл домішкових атомів та їх найближче атомне оточення

В. В. Тихонович

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 10.05.2016. Завантажити: PDF

Методою трансмісійної електронної мікроскопії досліджено вплив введення у воду концентратів мастильно-охолодних рідин (МОР) з протизадирними органічними присадками, що містять у молекулі активні атоми Фосфору, Сульфуру й Хлору, на мікроструктуру та фазовий склад прокатаного заліза. Методою Оже-електронної спектроскопії вивчено еволюцію хемічного складу примежових областей зерен та їхніх фраґментів при розвиненій пластичній деформації металу під час прокатки за рахунок насичення його поверхневих шарів активними хемічними елементами МОР і перерозподілу домішкових атомів вихідного металу. Методою спектроскопії високого розріжнення енергетичних втрат розсіяних електронів визначено індивідуальне найближче атомове оточення атомів домішок у примежових областях зерен та їхніх фраґментів.

Ключові слова: пластична деформація, мастильно-охолодні рідини, домішкові атоми, сеґреґація, атомові кластери, індивідуальне атомове оточення, дисклінації.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i06/0763.html

PACS: 06.60.Vz, 62.20.Qp, 68.35.Dv, 68.37.Lp, 81.07.Bc, 81.40.Lm, 81.40.Pq, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Ю. М. Виноградов, Трение и износ модифицированных металлов (Москва: Наука: 1972).
 2. А. А. Гуреев, П. П. Заскалько, И. Э. Виноградова, Н. М. Муминджанов, В. Х. Корсунский, Химия и технология топлив и масел, № 7: 61 (1980).
 3. Р. М. Маивиевский, Д. К. Шульце, И. А. Буняковский, Исследование смазочных материалов при трении. О связи между термической стабильностью химически активных присадок к смазочным маслам и их триботехническими свойствами при трении (Москва: Наука: 1981).
 4. Л. М. Роев, Л. М. Артюховская, В. Я. Скляр, Л. А. Редько, Р. А. Свищук, Украинский химический журнал, 44, № 12: 1290 (1978).
 5. В. В. Тихонович, В. П. Гаврилюк, В. І. Тихонович, О. М. Грипачевський, Металознавство та обробка металів, № 1: 12 (2004).
 6. В. В. Горский, В. В. Тихонович, Ю. Я. Мешков, В. П. Темненко, Б. С. Шаповал, Л. М. Шелудченко, А. В. Шевченко, Металлофизика, 12, № 2: 53 (1990).
 7. В. В. Горский, В. В. Тихонович, О. Д. Смиян, С. О. Антонов, В. И. Франчук, Металлофизика, 12, № 3: 89 (1990).
 8. В. В. Тихонович, Л. М. Шелудченко, В. В. Горский, Фізико-хімічна механіка матеріалів, 26, № 5: 61 (1990).
 9. Л. М. Шелудченко, В. В. Тихонович, В. В. Горский, О. Д. Смиян, С. О. Антонов, А. Д. Драчинская, Металлофизика, 14, № 4: 75 (1992).
 10. В. В. Тихонович, В. В. Горский, Л. М. Шелудченко, А. В. Шевченко, Б. С. Шаповал, О. Д. Смиян, С. О. Антонов, В. П. Темненко, Фізико-хімічна механіка матеріалів, 29, № 1: 100 (1993).
 11. C. L. Briant and R. P. Messmer, Acta Met., 30, No. 2: 457 (1982). Crossref
 12. C. L. Briant and R. P. Messmer, Philos. Mag. B, 42, No. 4: 569 (1980). Crossref
 13. В. С. Урусов, Энергетическая кристаллохимия (Москва: Наука: 1975).
 14. Д. Бриггс, М. П. Сих, Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (Москва: Мир: 1987).
 15. K. Masuda-Jindo, phys. status solidi (b), 134: 545 (1986). Crossref
 16. А. И. Ковалев, Г. В. Щербединский, Современные методы исследования поверхности металлов и сплавов (Москва: Металлургия: 1989).
 17. А. И. Ковалев, В. П. Мишина, Г. В. Щербединский, Металлофизика, 9, № 3: 112 (1987).
 18. R. L. Blake, R. E. Nessevick, T. Zoltai, and L. W. Finger, American Mineralogist, 51: 123 (1966).