Фотон-індукований електронний транспорт: шумові характеристики тунельного контакту на основі надпровідника за низьких температур

І. В. Бойло

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, просп. Науки, 46, 03680, МСП, Київ, Україна

Отримано: 04.08.2015; остаточний варіант - 25.08.2016. Завантажити: PDF

У даній статті виконано чисельні розрахунки потужности фотон-індукованого дробового шуму та фактора Фано для мезоскопічних структур нормальний метал—ізолятор—надпровідник. Досліджено вплив температури на величину фотон-індукованих флюктуацій струму в тунельному контакті. Моделювання нерівноважних струмових флюктуацій демонструє збільшення спектральної густини шуму із зростанням частоти змінного сиґналу. Показано, що фактор Фано в суперпуассоновому режимі фотон-індукованого електронного транспорту має різкий пік в області енергетичної щілини надпровідника.

Ключові слова: фотон-індукований електронний транспорт, дробовий шум, фактор Фано, тунельний контакт, надпровідники.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i08/1009.html

PACS: 73.50.Td, 74.25.fc, 74.45.+c, 74.55.+v, 74.78.Fk, 85.25.Cp, 85.40.Qx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. R. Landauer, Philos. Mag., 21, No. 172: 863 (1970). Crossref
 2. M. Büttiker, Phys. Rev. B, 46, No. 19: 12485 (1992). Crossref
 3. Ya. M. Blanter and M. Büttiker, Physics Reports, 336, No. 1–2: 1 (2000). Crossref
 4. М. В. Москалец, Метод матрицы рассеяния в теории квантового транспорта (Учебное пособие) (Харьков: ХПИ: 2010).
 5. M. Thalakulam, W. W. Xue, F. Pan, Z. Ji, J. Stettenheim, L. Pfeiffer, K. W. West, and A. J. Rimberg, arXiv:0708.0861v1 [cond-mat.mes-hall]).
 6. M. Gamero-Castaño, Review of Scientific Instruments, 78, No. 4: 043301 (2007). Crossref
 7. A. A. Kozhevnikov, R. J. Schoelkopf, and D. E. Prober, Phys. Rev. Lett., 84, No. 15: 3398 (2000). Crossref
 8. J. Hammer and W. Belzig, Phys. Rev. B, 84, No. 8: 085419 (2011). Crossref
 9. T. J. Suzuki and T. Kato, Phys. Rev. B, 91, No. 16: 165302 (2014). Crossref
 10. M. Belogolovskii, Phys. Rev. B, 67, No. 10: 100503 (2003). Crossref
 11. M. H. Pedersen and M. Büttiker, Phys. Rev. B, 58, No. 19: 12993 (1998). Crossref