Фізико-технологічна аналіза наводнення титану у різних станах

А. А. Школа

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 27.07.2016. Завантажити: PDF

Здійснено систематичну фізико-технологічну аналізу основних етапів наводнення металів (Me) у газовому середовищі. Вперше указано на подвійну роль оксидної плівки на поверхні металу. З одного боку, вона створює активні комплекси типу метал—Оксиґенова вакансія (Ti$^{+3}$—V$_{0}$), що є центрами дисоціяції молекул H$_{2}$, і при товщині оксиду $d \leq 0,45$ мкм уможливлює проникати атомам Н у Me. З другого боку, при товщині $d \geq 0,5—1,0$ мкм вона сильно перешкоджає проникненню Н у об’єм Me. Спрямовано значну увагу на час інкубаційного періоду $\tau_{інк}$ як наслідок впливу багатьох параметрів і статистичних умов досліду. Результати проілюстровано на широкому спектрі різних вихідних станів і дисперсности титану – від компактних дисків і шайб до стружки і порошку. В стружці з механічним і тепловим контактом процес наводнення є подібним до такого в компактних зразках, проте з пониженими залишковими напруженнями (за кімнатної температури). У насипному порошку через наявні капіляри коефіцієнт дифузії D$_{H}$ зменшується в 10 разів порівняно з $\alpha$-Ti.

Ключові слова: активні комплекси, окисна плівка, час інкубації, питома поверхня, алотропія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i09/1213.html

PACS: 61.72.Cc, 61.72.J-, 61.72.Mm, 61.72.sd, 66.30.jp, 82.40.-g, 82.65.+r, 88.30.rd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Г. М. Панченков, В. П. Лебедев, Химическая кинетика и катализ (Москва: Химия: 1985).
 2. Я. И. Френкель, Z. Phys., 26: 117 (1924). Crossref
 3. Дж. Томас, У. Томас, Гетерогенный катализ (Москва: Мир: 1969) (пер. с англ.).
 4. А. А. Школа, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 5: 689 (2014). Crossref
 5. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, Металлофизика, 11, № 6: 71 (1989).
 6. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, Завод. лаб., 56, № 7: 41 (1990).
 7. В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, Порошковая металлургия, № 5–6: 129 (2013).
 8. В. Г. Левич, Физико-химическая гидродинамика (Москва: Физ.-мат. лит.: 1959).
 9. E. A. Gulbransen and K. F. Andrew, J. Electrochem. Soc., 96, No. 6: 364 (1949). Crossref
 10. E. A. Gulbransen and K. F. Andrew, Met. Trans., 185, No. 1: 741 (1949).
 11. А. В. Ревякин, В. А. Резниченко, Титан и его сплавы. Вып. II. Металлургия титана (Москва: Изд.-во АН СССР: 1959).
 12. А. Е. Градштейн, Н. Н. Кавтарадзе, Б. В. Нафиков, ЖФХ, XLIII, № 7: 1829 (1969).
 13. Y. Hirooka, M. Miyake, and T. Sano, J. Nucl. Mater., 96, No. 3: 227 (1981). Crossref
 14. J. W. Davenport, G. J. Dienes, and R. A. Johnson, Phys. Rev. B, 25, No. 4: 2165 (1982). Crossref
 15. А. А. Школа, Особливості поглинання водню полікристалічним титаном та сплавами Ті–Al (Автореф. дис. … канд. техн. наук) (Київ: Інститут металофізики АН України: 1994).
 16. R. J. Wasilewski and G. L. Kehl, Metallurgia, 50, No. 301: 225 (1954).
 17. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, Т. В. Прядко, Металлофиз. новейшие технол., 24, № 12: 1679 (2002).
 18. R. L. Kurtz and V. E. Henrich, Phys. Rev. B, 26, No. 12: 6682 (1982). Crossref
 19. H. H. Wu and D. R. Trincle, Phys. Rev. Lett., 107, No. 4: 045504 (2011). Crossref
 20. G. J. Hill, Brit. J. Appl. Phys., Ser. 2, No. 1: 1151 (1968).
 21. Б. И. Болтакс, Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках (Ленинград: Наука: 1972).
 22. H. H. Kristoffersen, J. O. Hansen, U. Martinez, Y. Y. Wie, J. Matthiesen, and R. Streber, Phys. Rev. Lett., 110, No. 14: 146101 (2013). Crossref
 23. N. A. Deskins and M. Dupuis, Phys. Rev. B, 75, No. 23: 195212 (2007). Crossref
 24. T. B. Flanagan, Proc. of the International Symposium (August 14–19, 1977, Geilo, Norway) (Oxford: Pergamon Press, Ltd.: 1978), p. 135.
 25. Х. Випф, Водород в металлах (Ред. Г. Алефельд, И. Фёлькль) (Москва: Мир: 1981), т. 2, с. 327 (пер. с нем.).
 26. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов (Москва: Металлургия: 1986).
 27. В. Ю. Новиков, Вторичная рекристаллизация (Москва: Металлургия: 1990).
 28. А. А. Школа, Металлофиз. новейшие технол., 23, № 7: 917 (2001).
 29. Н. И. Левицкий, Сборник научных трудов (Киев: ИПЛ АН УССР: 1987).