Підхід оберненої задачі для прогнози характеристик самопоширюваної високотемпературної синтези у багатошарових фоліях з урахуванням конкурентного фазоутворення

Т. В. Запорожець, Я. Д. Король

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, 18031 Черкаси, Україна

Отримано: 22.08.2016. Завантажити: PDF

Запропоновано напіваналітичний розв’язок оберненої задачі багатостадійної СВС-реакції для визначення термодинамічної рушійної сили і параметрів реакційної дифузії у багатошаровій фолії з нанорозмірним періодом прошарків. Метода ґрунтується на мірянні температури та швидкости фронту СВС-реакції в залежності від часу ізотермічного відпалу. Запропоновано аналітичні формули для оцінювання температури та швидкости фронту двостадійної СВС-реакції з урахуванням старіння фолії.

Ключові слова: реакційна дифузія, фазоутворення, самопоширювана високотемпературна синтеза (СВС), параболічний закон росту, інтерметаліди, багатошарова фолія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i11/1541.html

PACS: 61.72.Cc, 64.70.kd, 66.30.Ny, 66.30.Pa, 68.65.Ac, 81.16.Be, 81.20.Ka, 82.33.Vx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. 1. А. Я. Ищенко, Ф. В. Фальченко, А. И. Устинов, Автоматическая сварка, 7: 5 (2007).
 2. A. I. Ustinov, Yu. V. Falchenko, T. V. Melnichenko, L. V. Petrushinets, K. V. Lyapina, A. E. Shishkin, and V. P. Gurienko, The Paton Welding Journal, 9: 13 (2015). Crossref
 3. http://www.indium.com/nanofoil/
 4. B. Mann, A. J. Gavens, M. E. Reiss, D. Van Heerden, G. Bao, and T. P. Weihs, J. Appl. Phys., 82, No. 3: 1178 (1997). Crossref
 5. Т. В. Запорожець, А. М. Гусак, А. И. Устинов, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 8: 1075 (2011).
 6. T. V. Zaporozhets, A. M. Gusak, and A. I. Ustinov, Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth., 19, No. 4: 227 (2010). Crossref
 7. J. C. Trenkle, L. J. Koerner, M. W. Tate, S. M. Gruner, T. P. Weihs, and T. C. Hufnagel, Appl. Phys. Lett., 93: 081903 (2008). Crossref
 8. Ping Zhu, J. C. M. Li, and C. T. Liu, Mater. Sci. Eng. A, 329–331: 57 (2002). Crossref
 9. F. Baras and O. Politano, Phys. Rev. B, 84, No. 2: 024113 (2011). Crossref
 10. R. Knepper, M. R. Snyder, G. Fritz Greg, K. Fisher, O. M. Knio, and T. P. Weihs, J. Appl. Phys., 105: 083504 (2009). Crossref
 11. R. Armstrong and M. Koszykowski, Proc. Int. Symp. on the Combustion and Plasma-Synthesis of High-Temperature Materials (Oct. 23–26, 1988, San Francisco), paper No. 6.
 12. Т. В. Запорожец, А. М. Гусак, А. И. Устинов, Совр. электрометаллургия, 1: 40 (2010).
 13. T. V. Zaporozhets, A. M. Gusak, Ya. D. Korol, and A. I. Ustinov, Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth., 22, No. 4: 222 (2013). Crossref
 14. Я. Б. Зельдович, Д. А. Франк-Каменецкий, Журн. физ. химии, 12: 100 (1938).
 15. Т. В. Запорожец, А. М. Гусак, А. И. Устинов, Совр. электрометаллургия, 3: 38 (2012).
 16. K. J. Blobaum, D. Van Heerden, A. J. Gavens, and T. P. Weihs, Acta Mater., 51: 3871 (2003). Crossref
 17. C. Pohla and P. L. Ryder, Acta Mater., 45, No. 5: 2155 (1997). Crossref