Ефекти повної багатократності дифузного розсіяння в кристалах з дефектами другого класу за Кривоглазом

С. В. Дмітрієв, В. Б. Молодкін, М. Г. Толмачов, О. С. Скакунова, С. В. Лізунова, Р. В. Лехняк, К. В. Фузік, Г. О. Веліховський, О. П. Васькевич, В. В. Лізунов, А. А. Катасонов, І. Е. Голентус, С. Й. Оліховський, Л. М. Скапа, В. В. Молодкін

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 28.12.2016. Завантажити: PDF

Створено теоретичну модель динамічної дифракції рентґенівських променів у кристалах з дефектами довільних типів, що вперше враховує ефекти повної (а не лише другого порядку теорії збурень) багатократності розсіяння дифузних і когерентних хвиль на флуктуаційній частині кристалічного потенціалу. Зокрема, одержано вирази для дисперсійних поправок до когерентного та дифузного хвильових полів, що враховують повну багатократність розсіяння, як на періодичній, так і на флуктуаційній частинах кристалічного потенціалу. Показано необхідність і достатність використання зазначених поправок у формулах для інтенсивності дифракції при діагностиці дефектів другого класу за М. О. Кривоглазом.

Ключові слова: динамічна дифракція, дифузне розсіяння, дисперсійний механізм, багатократність дифузного розсіяння, мікродефекти.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i01/0001.html

PACS: 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.Lk, 61.72.Qq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. Б. Молодкин, Е. А. Тихонова, Физ. мет. металловед., 24, № 3: 385 (1967).
  2. V. B. Molodkin, Phys. Metals, 3, No. 3: 573 (1981).
  3. V. B. Molodkin, Phys. Metals, 3, No. 4: 615 (1981).
  4. Л. И. Даценко, В. Б. Молодкин, М. Е. Осиновский, Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами (Киев: Наукова думка: 1988).
  5. С. Й. Оліховський, Є. М. Кисловський, В. Б. Молодкін, Є. Г. Лень, Т. П. Владімірова, О. В. Решетник, Металлофиз. новейшие технол., 22, № 6: 3 (2000).
  6. В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, С. В. Дмитриев, А. А. Белоцкая, М. Т. Когут, А. И. Гранкина, Е. И. Богданов, И. И. Рудницкая, О. Г. Гимчинский, И. И. Московка, В. Н. Венгер, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 8: 1041 (2006).
  7. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, E. N. Kislovskii, I. M. Fodchuk, E. S. Skakunova, E. V. Pervak, V. V. Molodkin, Phys. Status Solidi A, 204, Iss. 8: 2606 (2007). Crossref
  8. A. N. Kostyuk, V. B. Molodkin, and S. I. Olikhovskii, Phys. Status Solidi B, 178, Iss. 1: 45 (1993). Crossref
  9. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, Е. В. Фузик, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 7: 857 (2014). Crossref
  10. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref