Термоактиваційний аналіз температурної залежності напруження плинності в твердих розчинах з ГЦК-ґратницею

С. О. Фірстов, Т. Г. Рогуль

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 01.11.2016. Завантажити: PDF

Представлено результати термоактиваційного аналізу температурної залежності критичного напруження зсуву (або відповідної межі плинності) деяких чистих металів, а також бінарних і полікомпонентних твердих розчинів з ГЦК-ґратницею. Показано, що в бінарних і полікомпонентних твердих розчинах збільшення концентрації розчиненого леґувального елемента приводить як до більш різкої залежності термічної компоненти критичного напруження зсуву (або термічної компоненти відповідної межі плинності) від температури, так і до підвищення атермічної компоненти. Збільшення енергії активації руху дислокацій і зменшення значення активаційного об’єму в бінарних і полікомпонентних твердих розчинах у порівнянні з чистими металами може бути зумовленим пікорозмірними дисторсіями кристалічної ґратниці, які пов’язані з відмінностями атомних радіусів елементів, що входять у стоп.

Ключові слова: критичне напруження зсуву, межа плинності, енергія активації руху дислокацій, активаційний об’єм.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i01/0033.html

PACS: 61.72.Hh, 62.20.F-, 62.40.+i, 65.40.De, 81.40.Cd, 81.40.Lm, 83.60.La


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. O. N. Senkov, G. B. Wilks, D. B. Miracle, C. P. Chuang, and P. K. Liaw, Intermetallics, 18, No. 9: 1758 (2010). Crossref
 2. С. А. Фирстов, Т. Г. Рогуль, Н. А. Крапивка, С. С. Пономарев, В. Н. Ткач, В. В. Ковыляев, В. Ф. Горбань, М. В. Карпец, Деформация и разрушение материалов, № 2: 9 (2013).
 3. С. А. Фирстов, Т. Г. Рогуль, Н. А. Крапивка, С. С. Пономарев, В. В. Ковыляев, Н. И. Даниленко, Н. Д. Бега, В. И. Даниленко, С. И. Чугунова, Порошковая металлургия, № 3/4 (508): 127 (2016).
 4. A. Seeger, Report of Dislocations and Mechanical Properties of Solids (Like Placid Conference, London, 1957) (New York: Wiley: 1957; London: Chapman and Hall: 1957), p. 268.
 5. A. Seeger, Kristallplastizität. Handbuch der Physik. Bd. 7/2 (Berlin: Springer-Verlag: 1958), S. 277.
 6. H. Conrad, Acta Met., 6, Iss. 5: 339 (1958). Crossref
 7. Г. Конрад, Текучесть и пластическое течение ОЦК-металлов при низких температурах. Структура и механические свойства металлов (Москва: Металлургия: 1967), с. 225.
 8. Ю. В. Мильман, В. И. Трефилов, О физической природе температурной зависимости предела текучести. Механизм разрушения металлов (Киев: Наукова думка: 1966), c. 59.
 9. В. И. Трефилов, Ю. В. Мильман, С. А. Фирстов, Физические основы прочности тугоплавких металлов (Киев: Наукова думка: 1975).
 10. P. Haasen, Acta Met., 5: 598 (1957). Crossref
 11. П. Хаазен, Механические свойства твёрдых растворов и интерметаллических соединений. Физическое металловедение (Ред. Р. У. Кан, П. Хаазен) (Москва: Металлургия: 1987), т. 3, c. 187.
 12. O. Boser, Metallurgical Transactions, 3, No. 4: 843 (1972). Crossref
 13. T. E. Mitchell, Progr. Appl. Mater. Res., No. 6: 117 (1964).
 14. W. D. Jenkins, T. G. Digges, and C. R. Johnson, Journal of Research of the National Bureau of Standards, 58, No. 4: 201 (1957). Crossref
 15. A. Gali and E. P. George, Intermetallics, 39: 74 (2013). Crossref
 16. K. L. Johnson, J. Mech. Phys. Solids, 18: 115 (1970). Crossref
 17. R. L. Fleischer, Acta Metall., 11: 203 (1963). Crossref
 18. N. F. Mott and F. R. N. Nabarro, Rep. Conf. on Strength of Solids (London: Physical Society: 1948), p. 1.