Структура і властивості сталі 20ГЛ після електроіскрового леґування ніклем і молібденом та ультразвукового ударного оброблення

Г. І. Прокопенко, Б. М. Мордюк, П. Ю. Волосевич, С. П. Ворона, Т. В. Попова, Н. О. Піскун

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 06.07.2016; остаточний варіант - 24.01.2017. Завантажити: PDF

Показано можливість підвищення механічних властивостей сталі 20ГЛ за рахунок електроіскрового леґування (ЕІЛ) ніклевою або молібденовою електродами її поверхні та багаточинникового позитивного впливу фінішного ультразвукового ударного оброблення (УЗУО). Показано, що окремо застосоване УЗУО веде до зростання мікротвердости та підвищення втомної міцности сталі 20ГЛ на базі 10$^{6}$ циклів за умов амплітудних циклічних навантажень у межах 360–400 МПа. Поверхневий шар після ЕІЛ молібденом демонструє вдвічі вищу мікротвердість, ніж вихідний і леґований ніклем зразки сталі 20ГЛ, що пов’язано з твердорозчинним зміцненням і багатофазністю модифікованого молібденом шару. Фінішне УЗУО модифікованих ЕІЛ шарів підвищує втомну довговічність сталі 20ГЛ, насамперед, за рахунок зниження шерсткости, формування залишкових макронапружень стиснення та створення дрібних дислокаційних комірчастих структур. При цьому збільшення числа мікроструктурних концентраторів і зменшення їхньої потужности знижує ймовірність локалізації деформації та раннього зародження втомних тріщин.

Ключові слова: ультразвукове ударне оброблення, електроіскрове леґування, комірчаста структура, утворення фаз, мікротвердість, втомна довговічність.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i02/0189.html

PACS: 43.35.+d, 61.05.C-, 62.20.M-, 62.20.Qp, 62.65.+k, 68.37.Lp, 81.40.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. М. А. Балтер, Упрочнение деталей машин (Москва: Машиностроение: 1978).
 2. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, J. Sound Vibrations, 308: 855 (2007). Crossref
 3. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Ultrasonic Impact Treatment—an Effective Method for Nanostructuring the Surface Layers of Metallic Materials. In: Handbook of Mechanical Nanostructuring (Weinheim: Wiley-VCH: 2015), p. 417. Crossref
 4. І. М. Андрейко, В. В. Кулик, О. П. Осташ, Фіз.-хім. механіка матеріалів, 47, № 5: 35 (2011). Crossref
 5. G. Contreras, C. Fajardo, J. A. Berríos, A. Pertuz, J. Chitty, H. Hintermann, and E. S. Puchi, Thin Solid Films, 355–356: 480 (1999). Crossref
 6. N. Michailidis, F. Stergioudi, G. Maliaris, and A. Tsouknidas, Surf. Coat. Technol., 259: 456 (2014). Crossref
 7. Т. Ю. Яковлева, Локальная пластическая деформация и усталость металлов (Киев: Наукова думка: 2003).
 8. M. El May, T. Palin-Luc, N. Saintier, and O. Devos, Int. J. Fatigue, 47: 330 (2013). Crossref
 9. M. Korzynski, A. Pacana, and J. Cwanek, Surf. Coat. Technol., 203: 1670 (2009). Crossref
 10. R. G. Bonora, H. J. C. Voorwald, M. O. H. Cioffi, G. S. Junior, and L. F. V. Santos, Procedia Eng., 2: 1617 (2010). Crossref
 11. Г. Б. Лурье, Я. И. Штейнберг, Упрочняюще-отделочная обработка рабочих поверхностей деталей машин поверхностным пластическим деформированием (Москва: Машиностроение: 1971).
 12. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Mater. Sci. Eng. A, 437: 396 (2006). Crossref
 13. D. A. Lesyk, S. Martinez, V. V. Dzhemelinskiy, А. Lamikiz, B. N. Mordyuk, and G. I. Prokopenko, Surf. Coat. Technol., 278: 108 (2015). Crossref
 14. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, P. Yu. Volosevich, L. E. Matokhnyuk, A. V. Byalonovich, and T. V. Popova, Mater. Sci. Eng. A, 659: 119 (2016). Crossref
 15. Л. В. Тихонов, В. А. Кононенко, Г. И. Прокопенко, В. А. Рафаловский, Механические свойства металлов и сплавов: Справочник (Киев: Наукова думка: 1986).
 16. Binary Alloy Phase Diagrams (Eds. T. B. Massalski, H. Okamoto, P. R. Subramanian, and L. Kacprzak) (Materials Park, OH: ASM International: 1990).
 17. T. A. Velikanova, M. V. Karpets, V. V. Kuprin, and M. A. Turchanin, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 49, Nos. 1–2: 86 (2010). Crossref
 18. V. B. Rajkumar and K. C. Hari Kumar, J. Alloys Compd., 611: 303 (2014). Crossref
 19. P. Galimberti, S. Lay, and A. Antoni-Zdziobek, Intermetallics, 22: 33 (2012). Crossref
 20. Г. И. Прокопенко, Б. Н. Мордюк, В. В. Кныш, С. А. Соловей, Т. В. Попова, Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 3: 34 (2014).
 21. В. Ф. Терентьев, Усталость металлических материалов (Москва: Наука: 2003).
 22. Г. Прокопенко, Б. Мордюк, В. Мазанко, О. Карасевська, Т. Попова, Вісник Тернопільського національного технічного університету, № 3 (71): 170 (2013).
 23. П. Ю. Волосевич, Успехи физики металлов, 12: 367 (2011). Crossref