Моделювання кінетики режимів фраґментації матеріялів за інтенсивної пластичної деформації

О. В. Хоменко$^{1}$, Д. С. Трощенко$^{1}$, Л. С. Метлов$^{2}$

$^{1}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40000 Суми, Україна
$^{2}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, просп. Науки, 46, 03680, МСП, Київ, Україна

Отримано: 06.12.2016. Завантажити: PDF

У рамках нерівноважної еволюційної термодинаміки досліджується процес фраґментації металів, підданих обробленню методами інтенсивної пластичної деформації. Розглянутий підхід уможливлює виділити основні канали дисипації енергії системи. У наближенні дводефектного моделю з урахуванням дислокацій і меж зерен побудовано фазову діяграму, що встановлює умови формування граничних (стаціонарних) структур різних типів. Досліджено кінетику еволюції густин кожного типу дефектів. Показано, яким чином, залежно від їхніх початкових значень і значень керувальних параметрів, — пружніх зсувних і стискальних деформацій, — формуються ці структури. Встановлено вплив на кінетику процесу ступеня взаємодії двох дефектних підсистем. Виявлено, що зміна станів системи має характер структурно-фазового переходу. Зі способів опису випливає, що гранична (стаціонарна) структура не є незмінною, а являє собою динамічну рівновагу процесів ґенерації й анігіляції структурних дефектів.

Ключові слова: межа зерна, дислокація, фазовий перехід, фазова діяграма, внутрішня енергія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i02/0265.html

PACS: 05.70.Ln, 61.72.Lk, 61.72.Mm, 62.20.F-, 64.30.Ef, 81.20.Hy, 81.30.Bx, 83.10.-y


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Р. З. Валиев, И. В. Александров, Объёмные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства (Москва: ИКЦ «Академкнига»: 2007).
 2. Р. К. Исламгалиев, К. М. Нестеров, Р. З. Валиев, Вестник УГАТУ, 17, № 4: 81 (2013).
 3. И. Г. Бродова, Журнал СФУ. Техника и технологии, 8, № 4: 519 (2015).
 4. А. А. Мазилкин, Б. Б. Страумал, С. Г. Протасова, О. А. Когтенкова, Р. З. Валиев, ФТТ, 49, № 5: 824 (2007). Crossref
 5. B. B. Straumal, S. G. Protasova, A. A. Mazilkin, O. A. Kogtenkova, L. Kurmanaeva, B. Baretzky, G. Schütz, A. Korneva, and P. Zięba, Mater. Lett., 98: 217 (2013). Crossref
 6. V. Segal, Severe Plastic Deformation (Ed. Burhanettin Altan) (New York: Nova Science Publishers: 2006), p. 1.
 7. С. Н. Сергеев, И. М. Сафаров, А. В. Корзников, Р. М. Галеев, С. В. Гладковский, Е. М. Бородин, Письма о материалах, 2, № 3: 117 (2012). Crossref
 8. Я. Е. Бейгельзимер, В. Н. Варюхин, С. Сынков, Д. Орлов, Винтовая экструзия — процесс накопления деформаций (Донецк: ТЕАН: 2003).
 9. L. S. Metlov, Phys. Rev. E, 90, No. 2: 022124 (2014). Crossref
 10. Л. С. Метлов, Неравновесная эволюционная термодинамика и её приложения (Донецк: Ноулидж: 2014).
 11. Г. А. Малыгин, ФТТ, 44, № 11: 1979 (2002). Crossref
 12. Л. С. Метлов, Вестник ДонГУ. Сер. А: Естественные науки, 2: 144 (2009).
 13. Л. С. Метлов, В. Н. Варюхин, Физика и техника высоких давлений, 22, № 2: 7 (2012).
 14. A. V. Khomenko, D. S. Troshchenko, and L. S. Metlov, Condens. Matt. Phys., 18, No. 3: 33004 (2015). Crossref
 15. А. В. Хоменко, Д. С. Трощенко, Д. В. Бойко, М. В. Захаров, Ж. нано-електрон. фіз., 7, № 1: 01039 (2015).
 16. Ю. В. Хлебникова, Л. Ю. Егорова, В. П. Пилюгин, Т. Р. Суаридзе, А. М. Пацелов, ЖТФ, 85, № 7: 60 (2015). Crossref
 17. Л. С. Метлов, Сборник тезисов международной конференции «Прочность неоднородных структур. ПРОС-2016» (19–21 апреля, 2016, Москва), c. 22.
 18. А. Г. Горшков, Э. И. Старовойтов, Д. В. Тарлаковский, Теория упругости и пластичности (Москва: Физматлит: 2002).
 19. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория упругости (Москва: Физматлит: 2003).
 20. А. В. Хоменко, Я. А. Ляшенко, УФН, 182, № 10: 1081 (2012). Crossref
 21. A. I. Olemskoi, A. V. Khomenko, and D. O. Kharchenko, Physica A, 323: 263 (2003). Crossref
 22. Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева, Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений (Москва: Машиностроение: 1990).
 23. А. В. Хоменко, Я. А. Ляшенко, Л. С. Метлов, Металофиз. новейшие технол., 30, № 6: 859 (2008).
 24. А. Д. Погребняк, К. А. Дядюра, О. П. Гапонова, Металофиз. новейшие технол., 37, № 7: 899 (2015). Crossref
 25. А. В. Хоменко, Я. А. Ляшенко, ФТТ, 49, № 5: 886 (2007). Crossref
 26. A. D. Pogrebnjak, O. V. Bondar, S. O. Borba, G. Abadias, P. Konarski, S. V. Plotnikov, V. M. Beresnev, L. G. Kassenova, and P. Drodziel, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 385: 74 (2016). Crossref
 27. А. Д. Погребняк, Ю. Н. Тюрин, УФН, 175, № 5: 515 (2005). Crossref