Дослідження закономірностей процесів формування поверхневих шарів при електроерозійному леґуванні. Частина Ⅱ

В. Б. Тарельник$^{1}$, О. П. Гапонова$^{2}$, Е. В. Коноплянченко$^{1}$, М. Я. Довжик$^{1}$

$^{1}$Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021, Суми, Україна
$^{2}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40000 Суми, Україна

Отримано: 24.10.2016; остаточний варіант - 11.01.2017. Завантажити: PDF

Встановлено кореляційні залежності масоперенесення твердих зносостійких і м’яких антифрикційних металів електрод при електроерозійному леґуванні (ЕЕЛ) поверхонь зі сталі 45 від тривалости оброблення. На підставі експериментальних досліджень запропоновано рівняння масоперенесення та прогнозування шерсткости поверхневого шару, а також визначено їхні сталі.

Ключові слова: електроерозійне леґування, анода, катода, покриття, поверхня, рентґеноструктурна аналіза, масоперенесення, шерсткість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i03/0363.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.55.J-, 68.55.Ln, 81.15.Rs, 81.40.Pq, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. 1. V. B. Tarel’nyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplyanchenko, and M. Ya. Dovzhyk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 12: 1611 (2016). Crossref
  2. А. Д. Верхотуров, Формирование поверхностного слоя металлов при электроискровом легировании (Владивосток: Дальнаука: 1995).
  3. С. И. Смагин, В. Д. Власенко, Ю. И. Мулин, Вычислительные технологии, 14, № 3: 79 (2009).
  4. А. Е. Гитлевич, А. И. Михайлюк, В. В. Михайлов, Электронная обработка материалов, № 3: 12 (1995).
  5. Л. Н. Лариков, В. М. Фальченко, Д. С. Герцрикен, ДАН СССР, 239, № 2: 312 (1978).
  6. Ю. И. Бабей, М. Е. Гуревич, Е. Л. Докторович, Физико-химическая механика материалов, № 2: 76 (1979).
  7. Д. С. Герцрикен, В. П. Кривко, Л. Н. Лариков, Физика и химия обработки материалов, № 4: 154 (1979).
  8. А. Н. Бекренев, А. В. Камашев, В. А. Путилин, Письма в ЖТФ, 19, №13: 14 (1992).
  9. В. Б. Тарельник, Управление качеством поверхностных слоёв деталей комбинированным электроэрозионным легированием (Сумы : МакДен: 2002).