Дослідження впливу фактора анізотропії на закономірність зміни об’єму в елементах мікроструктури

В. Ю. Марина$^{1}$, В. І. Марина$^{2}$

$^{1}$Міністерство освіти Республіки Молдова, пл. Великих Національних Зборів, 1, MD-2033 Кишинів, Молдова
$^{2}$Технічний університет Молдови, бульв. Штефан чел Маре, 168, MD-2004 Кишинів, Молдова

Отримано: 31.08.2016. Завантажити: PDF

Досліджено закономірності флюктуацій кульових тензорів напружень у кристалах з кубічною ґратницею в залежності від їх орієнтації в однофазних полікристалічних матеріялах. Показано, що взаємодії між кристалами в конгломераті полікристалу приводять до виникнення локальних об’ємних напружень/деформацій навіть при чистому макроскопічному зсуві. Інтервал зміни кульових тензорів напружень/деформацій є співставним із макроскопічним модулем девіятора тензора напружень/де¬формацій і залежить від коефіцієнта анізотропії кристалів. На основі встановлених закономірностей можна пояснити ряд експериментально виявлених термомеханічних ефектів, наприклад, розсіяння енергії, яке пов’язують з поняттям внутрішнього тертя. В рамках цього моделю можна описати з єдиних позицій умови руйнування полікристалічних матеріялів при загального вигляду навантаженні, використовуючи на локальному рівні найпростіші критерії міцности — найбільші нормальне напруження/деформацію.

Ключові слова: структура, тензор напружень, деформація, анізотропія, монокристал, полікристал.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i03/0387.html

PACS: 02.70.Dh, 46.50.+a, 62.20.D-, 62.20.mm, 81.40Jj, 81.40.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. 1. W. Voight, Lehrbuch der Kristallphysik (Berlin: Teubner: 1928).
  2. A. Reuss, Z. Angev. Math. und Mech., 9, No. 1: 49 (1929).
  3. В. В. Новожилов, Ю. И. Кадашевич, Микронапряжения в конструкционных материалах (Ленинград: Машиностроение: 1990).
  4. E. Kroner, Zeitschrift für Physik, 151: 504 (1958). Crossref
  5. В. Ю. Марина, Многоэлементная модель среды, описывающая переменные сложные неизотермические процессы нагружения (Автореферат дисс. ... д-ра физ.-мат. наук) (Киев: Институт механики АН Украины: 1991).
  6. В. Ю. Марина, Прикладная механика, № 6: 9 (1997).
  7. V. Marina, Metallurgy and New Materials Researches, 11, No. 3: 50 (1994).
  8. З. Хилл, Прикладная математика и механика, 35, вып. 1: 31 (1971).
  9. В. Ю. Марина, Известия Академии наук Республики Молдова. Математика, № 2: 16 (1998).
  10. М. Онами, С. Ивасимудзу, К. Гэнка, Введение в микромеханику (Москва: Металлургия: 1987).