Режими та напруги двійникування перерозподілів мартенситних варіянтів у білястехіометричному Ni$_{2}$MnGa-монокристалі

В. К. Сульженко$^{1}$, В. А. Білошапка$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, 36244 Бердянськ, Україна

Отримано: 18.04.2017. Завантажити: PDF

Послідовності термічно індукованих мартенситних i міжмартенситних перетворень $L2_{1}\to 10M\to 14M\to L1_{0}$ i $L1_{0}\to 14M\to 10M\to L2_{1}$ спостерігаються у Ni$_{50,6}$Mn$_{28,5}$Ga$_{20,9}$-монокристалі у термічному циклі охолодження та нагрівання. Досліджено види індукованих напругою міжваріантних переходів у 10$M$-, 14$M$- i $L1_{0}$-мартенситах на основі матричного опису та визначено напруги перерозподілу орієнтаційних варіянтів, залежно від структури мартенситу, виду переходу та температури. Напруга двійникування зменшується уздовж $L1_{0}$-, 14$M$-, 10$M$-мартенситів із зменшенням періоду нанодвійникованої структури.

Ключові слова: стопи з пам’яттю форми, Ni$_{2}$MnGa, мартенситне перетворення, орієнтаційний варіянт, міжваріянтний перехід, напруга двійникування.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i05/0567.html

PACS: 61.50.Ks, 62.20.fg, 77.80.B-, 81.30.Kf, 83.10.Tv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. J. Murray, M. Marioni, S. M. Allen, and R. C. O’Handley, Appl. Phys. Lett., 77, No. 6: 886 (2000). Crossref
 2. A. Sozinov, A. A. Likhachev, N. Lanska, and K. Ullakko, Appl. Phys. Lett., 80, No. 10: 1746 (2002). Crossref
 3. A. Sozinov, A. A. Likhachev, N. Lanska, O. Soderberg, K. Ullakko, and V. K. Lindroos, Mater. Sci. Eng. A, 378, Nos. 1–2: 399 (2004). Crossref
 4. A. Sozinov, N. Lanska, A. Soroka, and W. Zou, Appl. Phys, Lett., 102: 021902 (2013). Crossref
 5. P. J. Webster, K. R. A. Ziebeck, S. L. Town, and M. S. Peak, Philos. Mag. B, 49, No. 3: 295 (1984). Crossref
 6. V. V. Martynov and V. V. Kokorin, J. Phys. III France, 2, No. 5: 739 (1992). Crossref
 7. K. Otsuka, T. Ohba, M. Tokonami, and C.M. Wayman, Scr. Met., 29, No. 10: 1359 (1993). Crossref
 8. V. V. Martynov, J. Phys. IV France, 5, No. C8: 91 (1995). Crossref
 9. S. Morito and K. Otsuka, Mater. Sci. Eng. A, 208, No. 1: 47 (1996). Crossref
 10. J. Pons, V. A. Chernenko, R. Santamarta, and E. Cesari, Acta Mat., 48, No. 12: 3027 (2000). Crossref
 11. V. Soolshenko, N. Lanska, and K. Ullakko, J. Phys. IV France, 112: 947 (2003). Crossref
 12. C. Segui, V. A. Chernenko, J. Pons, and E. Cesari, J. Magn. Magn. Mater., 290–291: 811 (2005). Crossref
 13. J. Pons, R. Santamarta, V. A. Chernenko, and E. Cesari, J. Appl. Phys., 97: 083516 (2005). Crossref
 14. J. Pons, R. Santamarta, V. A. Chernenko, and E. Cesari, Mater. Sci. Eng. A, 438–440: 931 (2006). Crossref
 15. A. A. Likhachev and K. Ullakko, EPJ direct, 1, No. 1: 1 (2000). Crossref
 16. A. G. Khachaturyan, S. M. Shapiro, and S. Semenovskaya, Phys. Rev. B, 43, 10832 (1991). Crossref
 17. M. Zeleny, L. Straka, and A. Sozinov, MATEC Web of Conferences, 33: 05006 (2015). Crossref
 18. M. Zeleny, L. Straka, A. Sozinov, and O. Heczko, Phys. Rev. B, 94: 224108 (2016). Crossref