Вплив відпалу на еволюцію фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей високоентропійного стопу CrMnFeCoNi$_{2}$Cu

О. М. Мисливченко, М. О. Крапівка, В. Ф. Горбань, М. В. Карпець, О. А. Рокицька

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 28.11.2016. Завантажити: PDF

Досліджено еволюцію структури, фазового складу та фізико-механічних властивостей холоднокатаного високоентропійного стопу (ВЕС) CrMnFeCoNi$_{2}$Cu. Вказаний ВЕС нееквіатомового складу був виготовлений методою арґонодугового топлення з подальшим вальцюванням за кімнатної температури на ступінь деформації 98%. Термостабільність фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей вивчалася після двогодинних відпалів за температур у 1073, 1173, 1273, 1373, 1473 К. Показано, що стоп CrMnFeCoNi$_{2}$Cu у деформованому стані містить два твердих розчини на основі фаз із ГЦК-структурою (названих ГЦК$_1$ і ГЦК$_2$). Відпал до 1273 К сприяє збільшенню кількости фазової складової ГЦК$_2$. Після відпалу вище 1273 К по межах зерен виділяється фазова складова ГЦК$_1$, збагачена на Cu, Ni, Mn. Істотне зростання розміру зерна спостерігається після відпалу при 1173 К. Рівень мікротвердости залишається стабільним до температури у 1273 К (0,84Т$_{топл}$). Ефект зміцнення після холодної пластичної деформації було повністю усунено відпалом за 1473 К протягом двох годин.

Ключові слова: високоентропійні стопи, холодне вальцювання, відпал, механічні властивості, текстура.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i05/0633.html

PACS: 62.20.F-, 62.20.de, 81.05.Bx, 81.20.Hy, 81.40.Cd, 81.40.Ef, 81.40.Lm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. J. W. Yeh, Y. L. Chen, S. J. Lin, and S. J. Chen, Mater. Sci. Forum, 560: 1 (2007). Crossref
  2. C. Y. Hsu, C. C. Juan, W. R. Wang, T. S. Sheu, J. W. Yeh, and S. K. Chen, Mater. Sci. Eng. A, No. 10: 3581 (2011). Crossref
  3. S. T. Mileiko, S. A. Firstov, N. A. Novokhatskaya, V. F. Gorban, and M. O. Krapivka, Composites. Part A: Applied Science and Manufacturing, 76: 131 (2015). Crossref
  4. C. А. Фирстов, M. И. Kaрпов, В. Ф. Горбань, В. П. Koржов, Н. А. Kрапивка, T. С. Строганова, Сборник трудов Международной научно-технической конференции «Нанотехнологии функциональных материалов» (24–28 июня 2014 г.) (Санкт-Петербург: 2014), с. 364.
  5. M. V. Karpets’, O. M. Myslyvchenko, M. O. Krapivka, V. F. Gorban’, O. S. Makarenko, and V. A. Nazarenko, J. Superhard Materials, 37, No. 1: 21 (2015). Crossref
  6. P. P. Bhattacharjee, G. D. Sathiaraj, M. Zaid, J. R. Gatti, C. Lee, C. W. Tsai, and J. W. Yeh, J. Alloys Compd., 587: 544 (2014). Crossref
  7. M. H. Chuang, M. H. Tsai, C. W. Tsai, N. H. Yang, S. Y. Chang, J. W. Yeh, and S. J. Lin, J. Alloys Compd., 551: 12 (2013). Crossref