Характеризація Mo–V–N-покриттів, нанесених на підкладинку XC100 розпорошувальним катодним магнетроном

Брагім Шармім$^{1,2}$, Абдельазіз Аббуді$^{1}$, Хамид Джебейлі$^{2}$, Мурад Бріуа$^{1}$

$^{1}$Université Colonel Hadj Lakhdar, Batna, Algeria
$^{2}$LASPI2A, Université Abbas Laghrour de Khenchela, BP 1252 Route de Batna Khenchela, 40004 Khenchela, Algeria

Отримано: 22.03.2017; остаточний варіант - 10.04.2017. Завантажити: PDF

Метою даної роботи є характеризація покриттів із трикомпонентного молібден-ванадійового нітриду (Mo–V–N), що наносилися на кремнійові та сталеві (XC100) поверхні шляхом реактивного радіочастотного магнетронного двокатодного розпорошення цілей із різним вмістом Мо та V із використанням азоту в якості реакційноздатного газу. Відхили напруги зміщення металевої цілі варіювалися від 300 до 900 В. Твердість, морфологію поверхні, мікроструктуру та склад було досліджено за допомогою метод наноіндентування, сканувальної електронної мікроскопії, атомно-силової мікроскопії та рентґенівської дифрактометрії. Плівки Mo–V–N мають пірамідальну морфологію поверхні, високу шерсткість (13,5 нм), але низькі механічні властивості. Твердість і модуль Юнґа лежать у діяпазонах 10–18 ГПа та 100–335 ГПа відповідно. Залишкові напруження у покриттях (обчислені за формулою Стоні) є стискальними і лежать у межах між 0,8 і 2,5 ГПа.

Ключові слова: покриття, мікроструктура, залишкові напруги, шерсткість, твердість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i05/0665.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Dv, 81.15.Cd, 81.40.Pq, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. A. W. Kirby and D. J. Fray, J. Mater. Sci. Lett., 12, Iss.9: 633 (1993). Crossref
 2. J. Sondor, Strojárstvo/Strojírenství, 6: 70 (2005) (in Slovak).
 3. J. Šošovičková, Modification of Surface Properties of Metal Materials by PVD Methods (Thesis of Disser.) (Brno: Univerzita Obrany v Brne: 2005) (in Slovak).
 4. G. Linker, R. Smithey, and O. Meyer, J. Physics F: Metal Physics, 14, No. 7: L115 (1984). Crossref
 5. S. B. Qadri, W. W. Fuller, K. E. Kihlstrom, R. W. Simon, E. F. Skelton, D. VanVechten, and S. A. Wolf, J. Vac. Sci. & Tech., 3: 664 (1985). Crossref
 6. T. Hirata and K. Saito, J. Mater. Sci. Lett., 9, Iss. 7: 827 (1990). Crossref
 7. Jeong-Youb Lee and Jong-Wan Park, Jpn. J. Appl. Phys., 35, Part 1, No. 8: 4280 (1996). Crossref
 8. J.-Ch. Chuang, Sh.-L. Tu, and M.-Chi. Chen, Thin Solid Films, 346, Iss. 1–2: 299 (1999). Crossref
 9. V. P. Anitha, S. Major, D. Chandrashekharam, and M. Bhatnagar, Surf. Coat. Tech., 79, Iss. 1–3: 50 (1996). Crossref
 10. K. K. Shih and D. B. Dove, J. Vac. Sci. Technol. A, 8, Iss. 3: 1359 (1990). Crossref
 11. K.-L. Lin and Y.-J. Ho, J. Vac. Sci. Technol. A, 13, Iss. 6: 2872 (1995). Crossref
 12. J. Birch, S. Tungasmita, and V. Darakchieva, Magnetron Sputter Epitaxy of AlN, in Nitrides as Seen by the Technology (Eds. T. Paskova and B. Monemar) (Kerala: Research Signpost: 2002).
 13. P. M. Martin, Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings (William Andrew: 2009), p. 936.
 14. A. L. Patterson, Phys. Rev., 56, Iss. 10: 978 (1939). Crossref
 15. L. Wang, X. Nie, J. Housden, E. Spain, J. C. Jiang, E. I. Meletis, and A. Leyland, Surf. Coat. Technol., 203, Iss. 5–7: 816 (2008). Crossref
 16. G. G. Stoney, Proc. R. Soc. A., 82, Iss. 553: 172 (1909). Crossref
 17. K. Inumaru, K. Baba, and S. Yamanaka, Chem. Mater., 17, Iss. 24: 5935 (2005). Crossref
 18. M. Nordin, M. Larsson, and S. Hogmark, Surf. Coat. Technol., 106, Iss. 2–3: 234 (1998). Crossref
 19. C. L. Bull, P. F. McMillan, E. Soignard, and K. Leinenweber, J. Solid State Chemistry, 177, Iss. 4–5: 1488 (2004). Crossref
 20. H. Gueddaoui, G. Schmerber, M. Abes, A. Guemmaz, and J. C. Parlebas, Catalysis Today, 113, Iss. 3–4: 270 (2006). Crossref
 21. U. Wiklund, B. Casas, and N. Stavlid, Wear, 261, Iss. 1: 2 (2006). Crossref